Автобусните превозвачи нарушават изискванията за работното време и използване на тахографите, сочат резултати от проверката на агенция "Автомобилна администрация".
Тя беше част от общата координирана контролна седмица от 21 до 27 юли 2008 г. която се проведе под егидата на EURO Controle Route /ECR/.
Регламент 561/2006 задължава дава възможност на шофьорите да управляват автобусите 9 часа дневно като това време може да бъде удължено през седмицата не повече от 10 часа или 56 часа седмично. Според документа на всеки 4.5 часа почивката от 45 минути е задължително, но може да бъде разделена на 15 минути или още 30 минути. Законът за автомобилните превози предвижда глоба от 500 до 1500 лв. Тахографите, които отчитат спиранията и скоростта, с която се движат превозните средства също са задължителни.

EURO Controle Route е организация, която обединява контролните органи в областта на автомобилния транспорт в почти всички страни-членки на ЕС. Основните задачи и цели на организацията са: постигане на общоевропейски контролни практики в областта на автомобилния транспорт, координиране на контролните органи в страните-членки на ЕС и подобряване на пътната безопасност.
Проверени 1 874 автобуса с българска регистрация от общо 1 959. От проверите 109 са от страни извън ЕС. След проверката от движение агенция "Автомобилна администрация" е спряла от движение четири автобуса, се посочва в съобщението на транспортното министерство. Агенцията е установила и технически неизправности на автомобилите. /БЛИЦ