Регионалното министерство не планира масови проверки на остъклените балкони в жилищата, защото това не ни е най-големият проблем и това е отговорност на общините, каза в сутрешния блок на БТВ министър Лиляна Павлова.
Тя обясни, че всички балкони, остъклени до 1987 г., не са незаконни. Остъклените до 2001 г. са направени по усмотрение на общините и са в режим на търпимост, но за балконите след 2001 г. са необходими разрешение за строеж, както и проект за строежа. Ако остъкляването няма проект, то е незаконно.<br /> <br /> Вече е стартирала е паспортизация на сградите, което трябва да се извърши от собствениците на сградата, за да се прецени в коя категория спада дадената сграда.<br /> <br /> Министър Павлова обясни програмата за саниране, която започна миналата година регионалното министерство за подпомагане на собствениците на жилища с 50% европейско финансиране, от което вече са се възползвали 50 блока в столицата и страната.<br /> <br /> За ромските гета регионалният министър каза, че са проверени 1 400 обекта и са издадени 425 заповеди за премахване на цели махали.<br />