Искате 500 пъти по-ниски цени за наеми на складове и лаборатории, отидете в БАН! Рентата на Българската академия на науките е уникална - шест десети от стотинката за провинцията и 0,02 евро за столицата. Точно толкова е наемът на квадрат, който БАН взема за свой имот от 6 дка от 2008 година насам.
Скандалният факт е част от доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция, с който &quot;Стандарт&quot; разполага. От него става ясно, че академията е давала под наем повечето от имотите, които притежава, за смешно ниски суми. Част от цените не са актуализирани от 2007 година, а други от далечната 1994 година.<br /> <br /> Един от скандалните договори е сключен от Института по биология и имунология към БАН, който е предоставил 5 дка имот в с. Студена, Пернишко, на фирма &quot;Агробиопласт&quot;. Договорката е дружеството да плаща на академията 30 лева от приходите си. Това означава, че вече 16 години БАН взема от въпросния терен 6 десети от стотинката на кв. м. Това е около 500 пъти по-малко от минималната месечна цена, която академията е постановила в собствения си правилник.<br /> <br /> На практика институтът не е осъществявал никаква съвместна дейност с фирмата, макар че такава фигурира в договора. Той е подписан еднолично само от директора на института М. Моллова, въпреки че на него е задължително да фигурира парафът на шефа на БАН акад. Никола Съботинов.<br /> <br /> Според други договори части от един и същи имот са давани на различни фирми срещу различна цена. И в двата случая обаче тя е по-ниска от минималните стойности, определени от БАН, които са 2 евро/кв. м за сгради за производствена или търговска дейност. 6000 кв. м от опитна база в район &quot;Овча купел&quot; например са отдадени на ЕТ &quot;Барите&quot; за 0,02 евро/кв.м. От 2006 година пък 3 дка от същия имот се дават на друго дружество - &quot;Хоум гарден ВТ&quot;, за 0,03 евро/кв. м.<br /> <br /> В разрез с правилника си академията е постановила, че 50 на сто от наемите могат да се ползват от института, сключил договора. Въпреки че с имуществото може да се разпорежда само БАН като цяло, тя е делегирала на отделните си звена да отдават имоти и да получават половината от приходите. Всичко това според държавната агенция за финансова инспекция се прави без да са определени редът и лицата, които да преговарят с потенциални наематели. Няма и критерии, по които те да бъдат подбирани. Така на практика шефовете на институти са сключвали еднолично договорите с наемателите.<br /> <br /> <br />