БАН е включен в списък на рисковите партньори за текущите конкурсни процедури за 2011. Това означава, че участие на БАН в подобни проекти би било отхвърлено, алармира доклад.
Последните събития около БАН носят сериозен проблем за Академията, макар и тя да има авторитет и да е търсен партньор. Това е един от основните изводи в доклада на проф. дмн Евгений Николов, представен днес на разширено заседание на учените по темата &laquo;БАН и европейските рамкови програми&rdquo;.<br /> <br /> Проф. Лъчезар Аврамов потвърди констатацията със следния факт: Лабораторията по биомедицинска фотоника, която той ръководи, участва в конкурс с проекта &laquo; Повишаване изследователския капацитет на българския Институт по биология и имунология на размножаването&rdquo; за 3 млн. евро по 7 рамкова програма на Европейския съюз. Сред висока конкуренция лабораторията е получила 14 точки от 15 възможни. До този момент 14 точки дават гаранцията &laquo;винаги финансирани проекти&rdquo;.<br /> <br /> Българският проект обаче не е бил финансиран, което е прецедент. Причината е в политическата истерия около БАН, която беше създадена не от БАН, а от министъра на науката и образованието, включително от депутати, твърдят учените.<br /> <br /> &quot;БАН трябва да бъде съхранен. Отправяме апел към държавата, към нацията, всичко, което е събрано и все още не е доразрушено, да го съхраним и да продължим напред&rdquo;, призова проф. Николов. <br />