Жителите на Негушево се надигнаха срещу бъдеща кариера, която ще го превърне в лунен пейзаж
<em>В събота, 25 юни, хората от община Горна Малина организират референдум. Инициативен комитет от село Негушево ги вдигнат като един срещу предстоящия строеж на кариера за добив на строителни материали, която ще превърне в лунен пейзаж сегашното живописно село, в което беше сниман сериалът &quot;Английският съсед&quot;, а на времето - &quot;Заветът на инката&quot; и &quot;На края на света&quot;. </em><br /> <br /> Почти две години инициативен комитет, излъчен от жителите на общината, ходи по мъките от инстанция на инстанция, от министерство на министерство. Чиновниците дриблират помежду си, като най-напред разрешението за проучване тръгва от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, минават през Министерството на околната среда и водите, а сега топката е стигнала до Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. <br /> <br /> Хората от инициативния комитет са особено притеснени от това, че чиновниците продължават да си въртят номерата, така че все пак фирмата, която е заявила намерение да превърне в кариера част от общината, ще си получи своето &ndash; концесия за 25 години напред. Само че това обрича на здраво замърсяване на иначе този красив район край София. <br /> <br /> В писмо от 28 май от министерството, адресирано до кмета на Горна Малина Емил Найденов, се съобщава, че министърът на благоустройството е издал на фирмата &ldquo;Ин Мат Инженеринг&rdquo; ООД разрешение за проучване в землището на с. Негушево и Осойца. Забележителна е датата на разрешението &ndash; 30 юни, малко повече от месец преди парламентарните избори през 2009 година. Към днешна дата всички дейности по предоставянето на разрешение са приключени, продължава писмото. Инвеститорът е внесъл в МОСВ геоложки доклад, както и заявление за търговско откритие на 8 юли 2010 година. Комисията обаче все още не е излязла с протокол, тъй като се чака решение на Регионалната инспекция по околната среда и водите за това нужно ли е да се извърши оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).<br /> <br /> В отговора пише още, че ако се стигне до ОВОС, жителите на общината ще имат право да изразят своето несъгласие. Той предупреждава, че към днешна дата не са намерени основания за прекратяване на процедурата. От друга страна, посочва, че концесията не може да се осъществи без съгласието на собственика на земята. <br /> <br /> Надя Белчева от инициативния комитет обясни, че са нарушени три закона. Фирмата строител не е уведомила общината, няма договор с общината да предостави земята, както и да бъде сменена собствеността и предназначението й. <br /> <br /> Хората се опитват да предотвратят това, което се е случило преди няколко години в съседното село Априлово. Преди няколко години е постигнат някакъв компромис с т.нар. &bdquo;обходен път&rdquo;, който да изведе камионите от село Априлово, но това така и не се случва. Кариерата там е законна, но през следващото село Долна Малина преминават камионите с камъни, защото никой не заставя фирмите да възстановят разрушенията, които са направили при различните строежи.<br /> <br /> Но коя е фирмата &ldquo;Ин Мат Инженеринг&rdquo;, която така настъпателно и подмолно действа в ущърб на живеещите в общината?<br /> <br /> По информация от медиите във &ldquo;великите времена&rdquo; на Батко и Братко Веселин Георгиев е обявил 128 акции от &quot;Балмат&quot;, а съпругата му Нина има дялови участия в 5 дружества. &quot;Ин Мат&quot;, която е дъщерна на &quot;Балмат&quot;(за добив на трошен камък, чакъл и пясък) и на&quot;Перфект-инвест холдинг&quot;), има предмет на дейност строителни, както и декоративни материали. Допреди няколко години шеф в &quot;Перфект-инвест холдинг&quot; е братът Емил Георгиев. Холдингът пък е член на съвета на директорите на най-прочутата фирма от семейния кръг - строителната &quot;Биндер&quot;. <br /> <br /> В &quot;Ин Мат 2002&quot; (за добив на инертни материали) третият брат Бойко Георгиев е управител. Съпругата му Нина държи 20%, а останалите 80% са на вече споменатата &quot;Ин Мат&quot;. Холдингът пък е член на съвета на директорите на най-прочутата фирма от семейния кръг - строителната &quot;Биндер&quot;.&nbsp;За да мине референдумът на Горна Малина, са необходими 3800 гласа от 4700.<br /> <br /> <strong>Светломира ДИМИТРОВА</strong><br /> <br />