Министерски съвет предостави 630 000 лв. на Българския червен кръст, за да се осигури изпълнението на благотворителния план за разпределение на храни от интервенционните запаси на Европейската общност на социално слаби граждани в България, съобщи правителствената информационна служба.
От нея ще се възползват близо 255 411 души. Те ще получат брашно, захар и ориз. Предвижда се през тази година да бъдат раздадени 9 766 150 кг хранителни продукти, което е три пъти повече от раздадените през 2008 г.<br /> <br /> Разпределението на храни от интервенционни запаси за най-бедните в общността е една от пазарните мерки, която се прилага от голям брой държави-членки. Нейните цели са, от една страна, да бъдат подпомогнати, чрез безплатно раздаване на храни най-нуждаещите се хора в тези страни, като това е част от социалната политика на Европейския съюз, а от друга &ndash; да бъдат реализирани неизползваните интервенционни запаси от земеделски продукти на общността. <br /> <br /> С регламент на Европейската комисия на страната ни са предоставени финансови средства и възможност да получи безплатно продукти от интервенционните запаси на общността на обща стойност 8 666 207 евро за реализацията на плана през 2009 г. Той се изпълнява от ДФ &bdquo;Земеделие&quot; &ndash; Разплащателна агенция, в партньорство с Български червен кръст и Агенцията за социално подпомагане, като се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.<br /> <br /> Според условията за разпределението на храни от интервенционните запаси БЧК трябва да разпредели продуктите на нуждаещите се лица във всяка една община. Поради мащаба на операцията, организацията трябва да наеме складове там, където не разполага със собствени, за минимум 9 месеца, колкото се предвижда да трае програмата. БЧК трябва да поеме и разходите за транспорт от областните складове до общинските пунктове за разпределение на помощите, както и разходите за застраховане на продуктите, пакетирането им, наемането на персонал, охрана на складовете, режийни разходи и др.<br /> <br /> С предоставените 630 000 лв. ще се покрие разликата между отпуснатите европейски средства за транспорт и логистика и действително извършените разходи от БЧК. /БЛИЦ<br />