"Български държавни железници" ЕАД обяви пилотен проект за изграждане на система за компютърно издаване на билети в крайградските и пътническите влакове.
Дружеството публикува обява за доставка на 15 броя преносими компютри PDA и устройства към тях. Процедурата е по договаряне с покана по реда на НВМОП, като единственият поканен е софийската фирма “Бизнес Информационни Технологии” ООД.
Възлагането на обществената поръчка на друг изпълнител би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, се посочва в обявлението.
Освен това смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането.
Очакваната стойност на проекта и сроковете за изпълнение не са обявени публично. /technews.bg