Във връзка с подобряването на безопасността на транспортната услуга „Български държавни железници” ЕАД извършиха извънреден преглед в техническо и противопожарно отношение на всички електрически мотриси от 32-ра и 33-та серия. При този преглед в някои от мотрисите бяха констатирани известни технически неизправности, които по никакъв начин не застрашават сигурността на железопътните превози, съобщават от БДЖ.
Независимо от това, от утре (12-ти август), „Български държавни железници” ЕАД започват поетапното изваждане от движение на почти всички електрически мотриси от 32-ра и 33-та серия поради факта, че са в експлоатация над 35 години. Това е една от поредните мерки, които дружеството предприема с цел да минимизира рисковете при превоз на пътници. При внимателно преразглеждане на настоящата транспортна схема, „Български държавни железници” ЕАД разработиха алтернативни варианти за превоз, чрез които да не бъде нарушено нормалното обслужване на клиентите на железопътния превозвач.
Към настоящия момент 140 пътнически влака, движещи се по различни маршрути в страната, се обслужват с електрически мотриси от 32-ра и 33-та серия. След поетапното изваждане от движение на електрическите мотриси, обслужването на тези 140 влака ще бъде извършвано по следния начин:

-Съставите на 43 от пътническите влакове ще бъдат заменени с композиции от локомотиви и пътнически вагони.
-20 пътнически влака ще бъдат отменени, като на тяхно място „Български държавни железници” ЕАД ще наемат автобуси, които ще се движат по маршрутите и разписанията на отменените влакове. По този начин железопътният превозвач ще запази нормалното транспортно обслужване на своите клиенти в участъците, където ще бъдат отменени влакове. Подмяната на тези влакове с автобуси ще се извърши поетапно, в зависимост от процедурите за сключване на договори между „Български държавни железници” ЕАД и автобусни фирми.
-77 пътнически влака ще продължат засега да се обслужват с 13 електрически мотриси от 32-ра серия. В изпълнение на своята програма за обновяване на подвижния железопътен състав, „Български държавни железници” ЕАД ще пуснат в редовна експлоатация последните 5 нови електромотрисни влака „Дезиро”, след като те преминат необходимото сертифициране. С тези 5 нови мотриси железопътният превозвач ще подмени състава на общо 31 пътнически влака, които се обслужват от електрически мотриси от 32-ра серия, съобщават от БДЖ.
БЛИЦ припомня,  че четири са случаите на горене на  вагони с пътници от началото на годината досега. /БЛИЦ