Страната ни получи безвъзмездно дарение от 80 000 чувала за пясък от Кралство Белгия. Сертификатите за дарението бяха връчени днес от Н.Пр. Марк Михилсен.
След като благодари сърдечно за оказаната помощ, главният секретар на МВР Калин Георгиев подчерта, че тя не е символична, защото само онзи, който не е попадал в подобна бедствена ситуация не знае колко нужни са подобни материали.&nbsp;<br /> <br /> Той обясни, че още днес материалите ще бъдат транспортирани до южните части на страната, засегнати от наводненията.<br /> <br /> След деловата среща Н.Пр. Марк Михилсен разгледа музея на пожарното дело в България.<br /> <br />