Масово озеленяване ще настане напролет, предвиждат експерти. Причина за прогнозата са публикуваните в “Държавен вестник” промени в наредбата за въвеждане в експлоатация на строежите.
&nbsp;Според новите правила, разрешително за ползване на новопостроена сграда ще се дава само ако инвеститорите са предвидили пари за озеленяване на празните места около сградата.<br /> <br /> Не е ясно как това изискване ще бъде изпълнено при построяване на сграда в централните градски части, където празни места за градинки няма. Друга слабост на промените според хора от бранша е, че озеленяването ще се прави набързо, с готови чимове и дни след това те могат да бъдат вдигнати или да изсъхтнат, ако никой не се грижи за тях.<br /> <br /> Новост за наредбата са и въведените изисквания новите сгради да имат съоръжения за достъп на хора с увреждания. Става дума за рампи, от които инвалиди да могат да влизат в сградата. Изискват се вече задължително и енергийни паспорти на сградата. /БЛИЦ<br />