Да се забрани тютюнопушенето на обществени места от 1 юни 2010 г. предвиждат приетите на първо четене промени в Закона за здравето.
В закона депутатите записаха и задължение за откриване на здравни кабинети от училищата, детските градини и специализирани институции за предоставяне на социални услуги. Остава и възможността за откриване на зъболекарски кабинети в детските градини и училищата.
Промените регламентират дейността на националните и републиканските консултанти. Дейността на националните консултанти е свързана предимно с даване на становища по конкретни въпроси за формирането на националната здравна политика, разработването на медицински стандарти и въпроси, касаещи организацията на медицинското обслужване на пациентите. Републиканските консултанти предоставят консултации на лечебните заведения за болнична помощ при оказването на медицинска помощ на пациентите при спешни състояния. Предвижда се министърът на здравеопазването да регламентира с наредба условията и реда на финансиране, организацията и дейността на националните и републиканските консултанти.

Камелия Цветанова, БЛИЦ