Стартира втората част от програмата „Забавно лято, грижовна есен” с обхват от над 2 000 възрастни хора от тютюнопроизводителните райони, които имат затруднен достъп до медицински специалисти. Инициативата се провежда с разширен обхват за четвърта поредна година. Във втория етап от програмата за социална отговорност „Грижовна есен” вече са прегледани  90 възрастни в село Абланица, а в Хаджидимово са около 70 души.

От всички тях спешно са хоспитализирани или насочени за допълнителен преглед 4-а с ендокринологични, 3-а с гастроентерологични и 2-а със сърдечно-съдовизаболявания. Сред случаите, с които са се сблъскали медицинските лица, са пациент на 29 години със сериозен проблем на щитовидната жлеза и друг с хипертония.

Програмата „Забавно лято, грижовна есен” е инициатива на Филип Морис България за корпоративна социална отговорност за подпомагане на местните общности  в тютюнопроизводителните региони. У нас това са Благоевград, Кърджали, Силистра и Хасково. Програмата се осъществява от фондация BCause в партньорство с фондация „Направи добро”  - Александровска и Народно читалище „Бъдеще сега”.

Инициативата се реализира в три части: безплатна лятна образователно-приключенска академия за деца,  безплатни специализирани медицински прегледи и консултации на място за възрастни хора, и „Академия местни предприемачи”, която включва обучения по предприемачество за хора с бизнес идеи и за активни неправителствени организации в същите региони.

Всяка година програмата разширява обхвата си, като се включват все повече участници и се добавят нови модули.  През 2017 г. повече от 600 деца откриха силните си страни и натрупаха нови знания, близо 2 000 възрастни хора получиха безплатна здравна грижа, над 100 човека придобиха нови предприемачески умения, а 3 старт-ъпа получиха финансиране, за да започнат собствен бизнес. 

Първият етап на програмата обхвана периода - 02 юли - 31 август 2018, в който се проведоха 27 безплатни образователно-приключенски академии (всяка по 5 дни) в областите Силистра, Благоевград и Кърджали. В тях участие взеха 615  деца от 1-ви до 7-ми клас. Академиите се проведоха в училищата, дворовете на училищата, парковете, библиотеките, читалищата и сред природата извън селата. С игри, дискусии, екипни и индивидуални задачи децата откриваха свои таланти и заложби и подобряваха уменията си за общуване без агресия. Чрез следване на научен подход, включващ проучвания, разработване на хипотези, анализ на събраната информация и представянето й под формата на презентации пред родителите децата подобриха уменията си за учене. За втора поредна година бе осъществена и среща на ученици с млади български писатели, благодарение на създадената от Александър Кръстев платформа AzCheta.

Успоредно с провеждането на програмата, до 26-и октомври се събират заявки за „Академия за местни предприемачи”, която ще подкрепи стартирането на местни бизнеси от тютюнопроизводителните райони. Проектът се осъществява от Център за предприемачество и обучения "Ринкър" към Фондация BCause с финансовата подкрепа на Филип Морис България. 

„Академията за местни предприемачи” е третата част от програмата "Забавно лято, грижовна есен 2018" и се реализира за втора поредна година. Дейността и съпътстващите я активности са предназначени за местни предприемачи, производители, земеделци, търговци - без ограничение в икономическия сектор, а също читалища, нестопански организации, училищни настоятелства с идея за стопанска дейност в полза на идеалните си цели в съответния район. Наградният фонд е в размер на 24 хиляди лева, както и възможност за участие в практически обучения.