Официално хората без препитание през февруари 2010 г. са 10,26% или с 0,36 на сто повече в сравнение с януари, съобщиха от Агенцията по заетостта.
В бюрата по труда са регистрирани 380 244 човека. В сравнение с февруари 2009 г. равнището е с 3,57 на сто по-високо. <br /> <br /> Новорегистрираните в бюрата по труда безработни за февруари са 37 478 човека. Те продължават да са предимно от секторите &bdquo;услуги&rdquo; (47.5% при 60.4% през януари) и &bdquo;индустрия&rdquo; (30.1% при 19.1% през януари). <br /> <br /> Най-много са безработни, регистрирали се през февруари от преработваща промишленост (19.4% при 11.6% през януари) и търговията (19.1% при 10.9% през януари), следва строителството (9.8% при 6.9% през януари). <br /> При рисковите групи на пазара на труда се отчита увеличение с 5% на безработните младежи до 29 г. и с 2.9%. на безработните над 50-годишна възраст. <br /> <br /> През месеца в бюрата по труда са заявени общо 9 504 свободни работни места. Обявените в реалната икономика свободни места са над 90.5% от всички заявени, 8.5% са местата по програми за заетост и едва 0.8% са тези по мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта. Трудовите посредници в бюрата по труда са устроили на работа в реалната икономика 7 542 безработни лица през месец февруари.<br /> <br /> Равнището на безработица продължава да е по-ниско от средното за страната в 7 области - София-град - 3.47%; Габрово - 7.26%; Бургас - 7.35%; Варна - 8.39%; Стара Загора - 8.18%; Пловдив - 9.02% и Перник - 9.29%.<br /> <br /> В останалите 21 области безработицата е над средната за страната. Най-много са хората без препитание в <br /> Смолян - 18.11%; Търговище - 17.52% и Монтана - 16.47%.<br /> <br /> За февруари подадените уведомления за масови съкращения са за 506 човека от 14 работодатели предимно в сектор &bdquo;Услуги&rdquo;. /БЛИЦ<br /> <br />