Появата на генерационна (потомствена) безработица сред младите хора регистрира изследване на Агенция "Медиана", представено в парламента. Това са безработни млади хора, които произхождат от семейства на безработни и също вече са родители.
Изследването за младежката безработица в България е проведено в периода от 27 януари до 17 февруари т. г. по инициатива на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент и е представително за страната за възрастовата група от 15 до 29 години.<br /> <br /> Като причини за създаването на потомствена безработица се посочват бедността, отпадането от образование и съответно невъзможността за реализация на пазара на труда. Потомствената безработица обхваща около 40 хиляди души или 3,3% от младите хора на възраст от 15 до 29 години, сочи изследването.<br /> <br /> Над 90 хиляди млади безработни имат намерение да напуснат България още тази година в търсене на работа зад граница, показват още данните. Безработицата у нас става все по-високообразована и все по-градска. Нарастването на безработицата сред младите средни специалисти и висшисти е над два пъти в рамките на три години.<br /> <br /> Тревожно висок е процентът на продължителната безработица, отчита още проучването. Без работа повече от една година са близо половината (46%) от безработните млади хора, а всеки шести безработен млад човек над 20 години никога не е започвал работа. В същото време за 2012 г. обхватът на безработни младежи в активни мерки и програми за противодействие на безработицата намалява с още 20%, коментира социологът Кольо Колев при представянето на изследването.<br /> <br /> Към февруари тази година от агенция &quot;Медиана&quot; регистрират 190 хиляди безработни млади хора на възраст от 15 до 24 години и 330 хиляди безработни във възрастта от 15 до 29 години. Реалната младежка безработица е над два пъти по-висока от статистически регистрираната, е един от основните изводи от проучването. Темповете на нарастване на младежката безработица в България са едни от най-високите в Европа. Ако тенденцията се запази, може да се очаква, че България ще бъде една от страните на челните пет места в Европа по младежка безработица в рамките на 2012 г., сочи изследването.<br />