1800 лекари са избягали от България и са отишли зад граница да лекуват чужди пациенти срещу многократно по-високи възнаграждения. Тези тревожни данни показват справките на Българския лекарски съюз (БЛС) за последните четири години. По данни на експертите почти всеки трети наш лекар, намерил професионална реализация във Великобритания, не просто работи при по-добри условия, но и е назначен на ръководна позиция, пише в. "Монитор".
500 доктори са избрали професионалната реализацията извън родината през 2011 г. Година по-късно справката на БЛС показва, че още 447 медици са изтекли в чужбина. Още 400 доктори напускат страната през 2013 г. и 540 през миналата.&nbsp;&bdquo;Високото търсене на здравния персонал в някои страни - членки на ЕС, и съответно високото заплащане води до изтичането на квалифициран медицински персонал в различни посоки през европейските граници&ldquo;, отчита анализът на Евростат за здравния персонал в страните - членки на ЕС, през 2012 г., който беше публикуван вчера.<br /> <br /> Според доклада на 100 000 българи се падат по 391 действащи и лицензирани лекари. Това означава, че средно на един лекар у нас се падат около 255 пациенти. Отчетено е и леко покачване на броя на практикуващите медици, защото през 2002 г. у нас е имало 352 лекари на 100 хил. души население.<br /> <br /> По този показател страната ни изпреварва повече от своите съседи - в Румъния има 239 лекари на 100 хил. души, в Сърбия - 309, в Турция - 173.&nbsp;Гърция обаче ни бие по този показател&nbsp;с близо двоен резултат. В южната ни съседка на 100 хил. души население се падат по 614 лекари. В Австрия &ndash; по 490, в Литва и Норвегия - по 422, в Португалия &ndash; по 419, а в Швейцария и Швеция - по 392, и др.<br /> Оказва се, че жените доктори у нас са болшинство в лекарското съсловие. По данни на националната ни статистика броят на практикуващите лекари у нас в края на миналата година е бил общо 28 842. 55,5 на сто от тях са жени, а 44,5 на сто &ndash; мъже.<br /> <br /> Най-многочислени у нас са общопрак-тикуващите лекари.&nbsp;Те са над 4500, или близо 16% от всички доктори.&nbsp;Следват специалистите по анестезиология и интензивно лечение - над 1500, и педиатрия - 1459. На четвърто място по численост са специалистите по акушерство и гинекология - 1449, а на пето хирурзите, които са 1426 и др.&nbsp;Междувременно у нас обаче се очертава критичен недостиг на лекари в десетки специалности.&nbsp;<br /> <br /> <strong>Едва 8% са младите медици в страната<br /> </strong><br /> Тревожна тенденция е, че младите практикуващи лекари у нас до 35 години са едва 8% от всички медици, докато докторите над 65 години са 12%. Това показват данни от националната статистика. Болшинството от специалистите в бели престилки между 45 - 54 години са 35,7 на сто от всички лекари у нас. &nbsp;Според данните на Евростат за десетгодишния период от 2002 до 2012 г. само в две страни на ЕС има незначително намаление на броя на практикуващите лекари - в Унгария от 319 - на 309 и в Полша от 230 - на 221.<br /> <br /> Като цяло в ЕС-28 през този период са работили над 2 млн. лекари, от които над 320 000 - в Германия, над 220 000 - в Италия, и около 200 000 - във Франция. Медицинските сестри и специалистите по здравни грижи в Евросъюза са били около 3,1 млн., като над 700 000 са били на работа в Германия, около 600 000 - във Франция, и около 400 000 - във Великобритания.<br /> <br /> <b>&nbsp;</b>