Депутатите приеха на първо четене промените в закона за автомобилните превози, с който се премахва практиката пътниците по градските, междуградските и международните линии да ползват отпечатани билети по досегашните правила.
Вместо това те ще получават касова бележка, издадена от фискално устройство.<br /> Законът задължава превозвачите да свържат фискалните устройства с Националната агенция п приходите. <br /> <br /> Новите изисквания няма да важат за абонаментните карти, които ще се издават по досегашния ред като ценни книжа.<br /> <br /> Депутатите решиха още, че касовите бележки трябва да съдържат наименование и адрес на превозвача, надпис &ldquo;Билет за пътуване&rdquo;, номер на билета, маршрут, дата на издаване и цената.<br /> <br />