След дълго боледуване днес почина проф. д-р Фидана Даскалова, дългогодишен преподавател в ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград, съобщава struma.bg.

Тя е родена през януари 1941 г. в с. Петрово, Санданско. Завършва Педагогическата гимназия в Благоевград и педагогика с втора специалност български език и литература в СУ „Кл. Охридски”.На 24-годишна възраст вече е научен сътрудник в Научноизследователския институт по педиатрия към Медицинска академия в София, 30-годишна става доктор по педагогика с дисертация на тема „Активизиране на говора и мисленето през критичната втора година от живота на детето”; на 39 години е доцент, а на 49 години – професор в ЮЗУ. 

Два мандата проф. Даскалова е декан на Факултета по психология и предучилищна педагогика и ръководител на катедра „Предучилищна педагогика” в ЮЗУ.

За 40-те години, в които служи неизменно на педагогическата наука, проф. Даскалова има над 200 научни и научно-методични публикации и повече от 20 книги – научни монографии и учебници за студенти.