Одит на Сметната палата за периода 2007-2009 г. показва, че Изпълнителната агенция за трансплантация (ИАТ) работи формално по всички дейности, за които отговаря.
Палатата излезе с критичен доклад за дейността на ИАТ, която е на подчинение на Министерство на здравеопазването.<br /> <br /> През проверявания от Сметната палата период изпълнителни директори на агенцията са били проф. Христо Куманов и д-р Теодора Джалева, която и в момента е начело на ИАТ.<br /> <br /> През изминалите години най-много били чакащите за бъбречна трансплантация - между 700 и 1000 души на година. За присаждане на бъбрек нуждаещите се са чакала средно по три години. За сърце - по две години, а за черен дроб от жив донор - по година и половина.<br /> <br /> Броят на трупните донори е много по-малък от този на живите. За 2007 г. съотношението е 9 трупни донора срещу 17 живи.<br /> <br /> Заради липса на средства служителите на агенцията не са преминавали задължителното обучение всяка година. <br /> <br /> Агенцията е направила едва 46 от планираните 93 инспекции за периода 2007-2009 г. За проверявания период не е липсвала координация и комуникация между звената на ИАТ, а това е от съществено значение за дейността по трансплантация, установили още от Сметната палата.<br /> <br /> Друго констатирано нарушение е, че не е изградено помещение за архивиране на регистрите на донорите и чакащите за трансплантации. Създадената система за регистриране, обработка, обмен и съхранение на информацията не осигурява възможност за бърза и ефективна обработка.<br /> <br /> Сметната палата е установила, че в утвърдените вътрешни правила на ИАТ е цитирано многократно наименованието на друга агенция, вместо ИАТ. Това предполага формалното изготвяне на тези правила, пише в доклада.<br /> <br /> Агенцията не е изпълнила и ангажимента си да популяризира сред обществеността трансплантацията. Според одитора заради този факт броят на българите, които приживе са изразили несъгласие за вземане на органи, са се увеличили, вместо да намаляват. <br /> <br /> Сметната палата е направила 13 предписания на агенцията по трансплантация, за да сложи в ред дейността си. /БЛИЦ<br />