Общият доход средно на лице от домакинство през януари 2009 г. спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 12.9% до 276.66 лв. Работната заплата, като основен източник на доход на домакинствата, увеличава своя дял в общите доходи с 1.8 процентни пункта до 56.2%. Средно на лице от домакинството работната заплата нараства със 16.6% и достига до 155.58 лв., сочат данните на НСИ.
Вторият по значение източник на доходи са доходите от пенсии. През януари 2009 г. спрямо същия месец на предходната година те нарастват с 13.2% до 72.96 лв. средно на едно лице. Относителният им дял в общия доход се увеличава с 0.1 процентни пункта до 26.3%. През януари 2009 г. доходите от самостоятелна заетост намаляват по-съществено с 62.3% до 15.57 лв. средно на лице от домакинство. Техният относителен дял в общия доход намалява с 1.1 процентни пункта до 5.6%. Други доходи от социално осигуряване и социални помощи през януари 2009 година имат сравнително малко значение за формирането на общият доход на домакинствата. Те нарастват с 34.1% – до 6.81 лв. средно на лице, а относителният им дял се увеличава с 0.4 процентни пункта до 2.5% .


Общият разход на лице от домакинство през януари 2009 г. спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 9.7% до 252.04 лв.
 
Разходите за храна и безалкохолни напитки отчитат увеличение от 8.8% и достигат до 92.86 лв. средно на лице от домакинство. През януари 2009 г. спрямо същия месец на предходната година разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) се увеличават. Те възлизат на 42.12 лв. през януари 2008 г., а през същия месец на 2009 г. са 45.16 лв.  Нарастват разходите за здравеопазване с 4.5% до 14.49 лв. средно на лице. Разходите за транспорт и съобщения нарастват с 4.9% до 27.09 лв. средно на лице. Разходите за облекло и обувки отчитат увеличение от 2.7% и достигат до 6.10 лв. средно на лице.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през януари 2009 г. спрямо същият месец на 2008 г. е както следва: потреблението на хляб и тестени изделия се намалява от 9.3 кг. на 9.1 кг.; на месните произведения от 1.3 кг. на 1.2 кг.; потреблението на мляко кисело се повишава от 2 кг. на 2.1 кг., на плодове от 2.9 кг. на 3.3 кг., на зеленчуци от 2.1 кг. на 2.2 кг. на картофи от 2.4 кг. на 2.5 кг., фасул зрял от 0.3 кг. на 0.4 кг., сирене от 0.8 кг. на 0.9 кг.; потреблението на яйца се запазва на 10 бр., на растителни хранителни масла - 1.3 л., захар – 0.7 кг., месо –2.5 кг., мляко прясно – 1.6 литра. /БЛИЦ