Най-важният данък, който крепи хазната и който плащаме всички с всяка своя покупка – ДДС- продължава да намалява, посочва в анализ Министерството на финансите. За шестте месеца на 2013 година постъпленията от ДДС са 3.639 млрд. лв., което е едвая 46.2% от годишния разчет.
За съпоставка &ndash; миналата година постъпленията бяха 48.2% от годишните разчети. Ако тенденцията се запази, до края на годината дупката в бюджета ще е около 1% от планираните приходи или около 100 милиона лева..<br /> <br /> Основната причина за намаляването на ДДС е свитото потребление, коментират експерти. Българите продължават да свиват коланите и ад се отказват от покупки ,които в нормална среда биха направили. Най-сериозен е отливът на купувачи при дрехите и мебелите.<br /> <br /> Постъпленията от акцизи също намаляват &ndash; 1.806 млрд. лв., или 41.9% от разчета за годината при 44.3% изпълнение за полугодието на 2012 г.С тези две пера на практика се обезпечава около 70-80% от пълненето на хазната и затова цифрите са тревожни.<br /> <br /> Постъпленията от други данъци, включително имуществени данъци и други данъци по ЗКПО са в размер на 449.5 млн. лв., или 52.1% изпълнение на годишните разчети. <br /> <br /> Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 30.06.2013 г. са 2.805 млрд. лв., което представлява 46.2% от разчетените за годината при изпълнение към полугодието на 2012 г. спрямо плана за годината в размер на 48.2 на сто. /БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />