Памир, а не западен Сибир е прародина на българите - доказва научната експедиция Тангра. С народите в Памир дори на пръв поглед си приличат. И като лица и като бит, земеделски култури, фолклор. Но пък генетичните доказателства са най-неоспорими. Затова се постарали да вземат и проби за ДНК анализ в националната генетична лаборатория.
Гените на българите са много близки до тези на народите в Памир. Това е заключението на научната експедиция Тангра, която събра генетични проби от жители на Афганистан и Таджикистан. Така към езиковите, антропологическите и археологически факти, теорията за индоевропейския произход на българите получи подкрепата и на ДНК анализа.<br /> <br /> &quot;Обориха се три основни тези, които сме ги учили в училище - първо че българския народ е изключително генетично разнообразен т.е. една мозайка в която всеки е оставил от нашествениците по нещо, оказва се че това не е така. Второто - в нито едно изследваните до момента българи не са открити азиатски гени и третото много интересно нещо - ние стоим много далеч от славяните.&quot; коментира Славян Стоилов - Член на експедицията &quot;Тангра&quot;:<br /> <br /> Това според учените за сетен път говори, че хунския произход на българите от Сибир и Алтай е приет от официалната история съвсем хипотетично, без доказателства. Разбира се, генетичните изследвания от Памир са ориентировъчни. За да получат абсолютна категоричност са нужни по-мащабни проучвания. Но първо предстои експедиция до Иран. И разбира се, лекаря в групата смята своята част за най-важна<br /> <br /> &quot;Ако ние докажем, че нашата народна медицина е тъждествена със старата персийска медицина, то до голяма степен няма да има какво повече да се доказва.&quot;<br /> <br /> Иран за първи път ще допусне български изследователи до своите музеи, археологически и писмени източници. Известните за сега обекти показвали определено сходство с религията и културата на древна Персия. Но ще търсят истински доказателства. За да спре веднъж завинаги конюнктурното натъкмяване на тази част от историята ни. <br />