Българите са пестимисти по отношение на европейските проекти и евросубсидиите, показват данни от социологическо проучване на асоциацията на българските градове и региони.

Изследването обхваща Югозападна България, част е  от проект „Гражданско общество и администрация в Югозападен регион – модел на партньорство" и беше предсатвен от Антоанета Христова. Според нея, за да се повиши общественото доверие в институциите е нужно да има по-голяма прозрачност, отчетност и контрол върху дейността на администрацията. Христова обясни, че анкетираните категорично са заявили нуждата си от експерти на работното място, личен контакт с тях, организация и екипност за работа по тези проекти и информация по въпросите за еврофинансирането. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Административен капацитет", като основната му цел е да се развият механизмите за партньорство между структурите на гражданското общество и администрацията в общините на Югозападен Регион. Проучването е проведено в София, Перник, Благоевград и Кюстендил./БЛИЦ