Около 8.3% от българите се самоопределят като жертва на лекарски грешки за последните 5 години, сочат данни от нарочен доклад. Едва между 5 и 15 000 от тях са потърсили отговорност за нанесените им щети.
В България да се въведе ефективна система за застраховки срещу лекарски грешки, която да плаща реално компенсации на потърпевшите. Това се препоръчва в доклад на тема &quot;Ефективност на съдебната система при решаване на дела, свързани с лекарски грешки&quot;, изготвен от Международния институт по здравеопазване и здравно осигуряване с подкрепата на Българския лекарски съюз и Съюза на съдиите. Подобна система действа в страни от целия свят, аргументират се експертите.<br /> <br /> Около 8.3% от българите се самоопределят като жертва на лекарски грешки за последните 5 години, сочат данните в доклада. Едва между 5 и 15 000 от тях са потърсили отговорност за нанесените им щети. Още по-малко са хората, които са се обърнали за съдействие извън здравната система - към съда и прокуратурата.<br /> <br /> Сред изводите в анализа се откроява констатацията, че колкото е по-лошо здравословното състояние на анкетирания, толкова по-рядко смята, че той или член на неговото семейство са станали жертва на лекарска грешка.<br /> <br /> Като жертви на медицински инцидент по-често се самоопределят лица от най-активната част от населението &ndash; млади, образовани, живеещи в най-големи градове, по-често жени. <br /> <br /> С най-голяма тежест обаче е факторът информираност. Изследването показва, че хората, които са чували &bdquo;често&rdquo; за лекарски грешки, определят себе си или член на семейството като жертви 10 пъти по-често, отколкото тези, които са чували рядко.<br /> <br /> 60% от пациентите или близките им търсят отговорност за допусната, според тях лекарска грешка, когато става въпрос за смърт. <br /> <br /> Според интервюираните в 40% причината за смъртта е неправилна диагноза, други 40% са на мнение, че грешката е настъпила при следоперативното възстановяване, а 20% смятат, че лекарската грешка е в резултат на неправилно медикаментозно лечение.<br /> <br /> Сред изводите на доклада се откроява констатацията, че съществуващата система за професионална застраховка на лекарите в момента е безсмислена.<br /> <br /> Като механизъм за излизане от ситуацията, авторите на доклада предлагат незабавното изграждане на единен национален регистър на &bdquo;мал практис (лоша практика), който да улеснява съдебната система и да бъде дисциплинираща мярка за действащите лекарски практики.<br /> <br /> Предлага се и създаването на независим орган &ndash; бюро за извършване на съдебномедицински експертизи за нуждите на правораздаването, а също и гаранционен фонд за подпомагане, финансова компенсация и финансово обезпечаване продължаващото лечение на лица, пострадали от лекарска грешка или небрежност.<br />