Развитието на съдебната система остава приоритет за държавните власти в Европа, въпреки премахването на съдилища в 13 страни, посочва огласено изследване на Съвета на Европа, цитирано от Франс прес. Оказването на правна помощ нараства, а електронното правосъдие се развива и в Източна Европа, отбелязват със задоволство авторите на доклада на Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ) към Съвета на Европа.
Става дума за очертаване на основни тенденции, а не за списък на слабите ученици и отличниците, каза секретарят на комисията Стефан Лейенберже за изследването от 400 страници, което се опира на статистически данни от 2008 г. За отбелязване е, че Германия не е предоставила никакви данни, а Франция е представила частични.<br /> <br /> В повечето от 47-те обхванати от проучването страни бюджетът за правосъдие е бил увеличен. Съкращаване на средствата в тази област е извършено само в четири държави, едно от които е Италия, посочват авторите.<br /> <br /> Черна Гора, Словакия и Унгария са удвоили бюджета си за правосъдие, а Полша, Армения, Естония и Молдова чувствително са увеличили средствата с това предназначение.<br /> <br /> Бюджетът на съдебната система във Франция е възлизал на 6,44 милиарда евро (с 0,8 процента повече, отколкото за 2006 г.). Италия е отделила за правосъдие 7,8 млрд. евро (спад от 7 процента), Белгия 1,46 млрд. евро (увеличение от 10 на сто), а Турция - 1,25 млрд. евро (с 2,7 процента повече).<br /> <br /> На човек от населението във Франция са се падали по 57,7 евро, в Португалия 86,5 евро, в Испания 86,3 евро, а в Италия - 71,8 евро. Великобритания и страните от Северна Европа попадат в същата група, докато в Русия и Турция за правосъдие на жител са се падали съответно по 23,3 и 11 евро.<br /> <br /> Най-много отнесено към населението са професионалните съдии в Гърция, Хърватия, Черна Гора, Сърбия и Словения с повече от 30 съдии на 100 000 души. Три пъти по-малко са съдиите в Армения, Азербайджан, Дания и Франция (9,1).<br /> <br /> Най-много прокурори има в Норвегия и Русия, а също в България, Унгария, Латвия, Литва, Молдова и Словакия.<br /> <br /> В Австрия, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Испания и Холандия се падат по по-малко от петима прокурори на 100 000 жители.<br /> <br /> Числеността на адвокатите се е увеличила навсякъде, като в Испания, Малта и Италия съотношението е над 20 адвокати на един съдия.<br /> <br /> Изследването проследява и развитието на електронното правосъдие и електронния съд в изоставащите страни, които отскоро инвестират в тези технологии. Наблюденията показват, че средно 3 процента от бюджетите се отделят за информационни технологии.<br /> <br /> Всички страни членки разполагат със система за правна помощ, която вече не се ограничава с наказателните дела. Бюджетите, които се отделят за тази цел, са нараснали с 23 процента за четири години.<br /> <br /> Повече от половината от 47-те държави в Съвета на Европа имат система за обезщетяване в случай на прекалено продължителни процедури и/ или при неизпълнение на съдебните решения.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />