6 000 000 евро е общата стойност на съвместен проект на български и румънски учени за защита на брега от морски стихии. Финансирането е осигурено от Европейския съюз.
Учени от България и Румъния ще създадат система за защита от цунами. Проектът е от изключително значение за сигурността на живеещите и пребиваващите по крайбрежието на България и Румъния, за туристическия бизнес, за сградния фонд и инфраструктурата на всички крайбрежни селища и курорти, както и за имиджа на страната по отношение на осигуряването на по-безопасни условия за живот и бизнес.<br /> <br /> Със задачата за създаването на защитната система са се заели учени от института ГеоЕкоМар (Букурещ) &ndash; водещ партньор, Института по океанология &ndash; БАН (Варна), Геологическия институт &ndash; БАН (София) и Геофизичния институт (Букурещ).<br /> <br /> Проектът &quot;Поставяне и изпълнение на основни компоненти на регионална ранно-предупредителна система за морски и гео-опасности на румънско-българската черноморска крайбрежна зона&rdquo; е финансиран по програма &quot;Трансгранично сътрудничество&quot; на Европейския съюз и е един от най-мащабните европейски научни проекти, разработвани в България в момента.