По брой изпушени цигари на ден българите заемат трето място сред европейците. Те се нуждаят от една кутия дневно. В България почти всяко трето дете между 10 и 19 г. е активен пушач, показват наблюденията от кампанията "HELP- за живот без тютюнопушене" от миналата година. Половината от бременните у нас също пушат.
Активните пушачи у нас са 1млн. и 900 хил. души.  През 1986 г. жените пушачи в страната са били 19 %, а сега вече са 38%. Мъжете пушачи са 52,4%. Здравното министерство алармира, че тютюнопушенето влияе на повече от 25 заболявания и предизвиква по-тежкото им протичане. Употребата на тютюн е една от основните причини за смъртност в ЕС и нейното ограничаване остава най-важният приоритет в политиката на Общността за опазване на общественото здраве.
Новата кампания HELP, която ще се реализира през следващите две години (2009 - 2010) ще е насочена основно към младите хора и изцяло ще следва препоръките на експертите, които участваха в здравната конференция в Брюксел през октомври 2008 г. Един от изводите на конференцията беше, че младите хора трябва да бъдат въвлечени и ангажирани от ЕС във всички нива на здравната комуникация. Близо 2500 души са измерили съдържанието си на въглероден окис (CO) в белите си дробове от началото на кампанията.  Всеки желаещ да измери съдържанието на въглероден окис в организма си може да го направи на 15 март, неделя, на специализираното изложение "Алея на здравето" в НДК на щанда на Министерството на здравеопазването от 10 до 17 ч., информират организаторите на кампанията. /БЛИЦ