България е заплашена от нова криза с боклука, като пред нея столичната ще изглежда детска игра, предричат експерти и вещаят тежки екологични проблеми от 16 юли, когато ще бъдат затворени 203 депа за отпадъци, които не отговарят на европейските изисквания, съобщава столичен ежедневник.
По този начин&nbsp;някои от най-големите ни градове - Бургас, Варна, Велико Търново, Пазарджик, Стара Загора, ще трябва да карат тонове битова смет до области, където вече има изградени съоръжения. Причината е, че от предвидените 55 регионални депа, които трябва да поемат боклука на родината, са готови само 30. И сега тези, които нямат модерни сметища, ще трябва да депонират при съседите. Лошото е, че в повечето случаи те не са на една ръка разстояние. В депото в Созопол например, което бе официално открито миналата година, ще се возят боклуците на цялото Южно Черноморие. Камионите на Самоков пък ще отиват в Монтана, а на Ботевград - в Севлиево. Ако схемата заработи, тонове битова смет ще кръстосват всекидневно страната.<br /> По данни на министерството на околната среда и водите&nbsp;годишно в България се произвеждат 2,5 млн. тона битови отпадъци. Около 30 на сто от тях се генерират от общини без модерни инсталации. Така 750&nbsp;000 тона битова смет ще трябва да се карат на разстояние от 10 до 130 км.<br /> МОСВ взе решение в помощ на общините да бъдат заделени 63 млн. евро от ОП &ldquo;Околна среда&rdquo;. Много от депата обаче не бяха направени в срок не заради липса на средства, а защото не бе постигнато съгласие между общините, които трябва да ги ползват.<br /> Общините ще трябва да намалят драстично количествата на депонираните битови отпадъци, предвижда екшън план на екоминистерството за излизане от ситуацията. Експертите са изготвили график по години за поетапно намаляване на битовата смет. До края на 2009 г. 7 процента от отпадъците трябва да се рециклират, а до 2013 г. количеството да достигне 33 %. Това било възможно чрез доразвиване на системите за разделно събиране. За да се гарантира изпълнението на предложените мерки, МОСВ ще направи промени в Националната програма за управление на отпадъците 2009-2013, както и в законовите разпоредби.<br /> Разделното събиране да стане задължително, е предложението към общините на дружествата, работещи в сектора по повод плана на МОСВ за драстично намаляване на битовата смет. Освен това организациите искат&nbsp;да се повишат таксите за депониране, когато в сметищата се карат отпадъци, годни за рециклиране и оползотворяване. Така общините ще бъдат стимулирани да намаляват количествата на боклука чрез отделяне на хартията, пластмасата, метала, стъклото, които могат да се превърнат в суровини. Процесът на разделното събиране ще се подобри и ако ангажиментите бъдат споделени - фирмите да поемат развиването на системите, а общините - сепарирането. Организациите настояват и за въвеждане на нова такса за смет - не според данъчната оценка, а за килограм реално произвеждан отпадък.<br /> Камиони с боклуци, пътуващи във всички посоки, замърсяване на шосета и сериозни допълнителни разходи за общините - това ще се случи, ако не бъде намерено решение с депонирането на отпадъците след 16 юли тази година, предупредиха вчера кметове.<br /> Според плевенския градоначалник Найден Зеленогорски разходите на общината за депониране ще набъбнат със 7 млн. лв., ако сметта се кара в Ловеч. Това означавало поне тройно да се увеличи такса смет. В същото време използването на депото в съседното село Буковлък може да продължи още 2 г., смята Зеленогорски. Недоволни от плановете на МОСВ са и кметовете на 6 общини във Великотърновска област. Тъй като новото сметище не е готово, боклуците ще се извозват на бунищата в Севлиево или Търговище. &ldquo;Севлиево е отдалечено на 55 км, а Търговище - на 95 км. Редно ли е камионите да се движат по главния път София - Варна и да пръскат боклуци? Главоломно ще скочат транспортните разходи. Ще се наложи допълнително плащане на такса за депониране на сметта, а и тарифи за общината собственик на депото&rdquo;, коментира кметът на Горна Оряховица инж. Йордан Михтиев. Той е председател на сдружението &ldquo;За чисти селища&rdquo;, в което членуват Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Стражица и Златарица.<br /> Градоначалниците на шестте общини са в недоумение как ще се справят с казуса. Те са единодушни, че досегашните градски депа трябва да продължат да функционират до 31 декември 2011 г., докато не се намери алтернатива. Още повече че преди броени дни се разбрало, че е осигурена безвъзмездна финансова помощ от оперативна програма &ldquo;Околна среда&rdquo; в размер на 12 961 000 евро за изграждане на ново градско сметище край Велико Търново.<br /> В тревога е и Шумен. &ldquo;Не се ли намерят поне 2 млн. лв. за втора клетка на депото за битови отпадъци, от 1 януари изобщо може и да нямаме сметище. Ще бъдем принудени да откажем на 8-те варненски общини да приемаме боклука им&rdquo;, предупреди зам.-кметът на Шумен по строителството инж. Иван Йонков. Според него ако от 16 юли всички камиони тръгнат към Шумен, свободният обем на съществуващата клетка ще се запълни само за 3-4 месеца. Той е пресметнал, че осемте варненски общини генерират 112 хил. куб. м боклук годишно. &ldquo;В момента ние имаме свободни 280 хил. куб. м от първата клетка. Но за да се усвоят те, трябва да се изгради втора клетка. Сега можем да пълним само още едно ниво от 55 хил. кубика, след което ще бъде технически невъзможно да се депонира заради големия наклон пред камионите&rdquo;, обясни инж. Йонков.<br /> Против идеята на екоминистерството е габровският кмет Томислав Дончев. &ldquo;Боклукът ни няма да пътува в Севлиево, а ще се изхвърля на нашето сметище&rdquo;, категоричен е той. Проблемът с неизпълнение на европейските директиви не е в общините, а идва от държавата, която е закъсняла с оказването на техническата помощ на проектите и финансирането на програмите, обясни кметът. На същото мнение е и кметът на Севлиево Йордан Стойков. Регионалното депо там има определен капацитет и не било в състояние да приеме чужд боклук, посочва изданието.<br /> <br /> Чавдар ГЕОРГИЕВ, зам.-министър на околната среда и водите: Ще има санкции за нарушителите<br /> - Г-н Георгиев, има ли опасност от криза с боклука?<br /> <br /> - Въпросът е какво разбираме под криза. Ще има трудeн период и ако искаме да изпълняваме европейските изисквания, определени количества отпадъци ще трябва да се пренасочат. Ако кметовете са се осъзнали, че България е европейска държава и трябва да се спазват директивите, това ще стане. Ако пък имат друго решение на проблема, нека да го посочат. Всички идеи, които са в съответствие с изискванията, бихме приели. Но затварянето на депата не може да бъде отложено.<br /> <br /> - Общините казват, че нямат пари да карат боклука другаде.<br /> <br /> - Тогава нека се обърнат към Министерството на финансите и да посочат какви средства са им необходими. Те могат да отправят своите искания чрез сдружението на общините, а ние, доколкото можем, ще ги подкрепим.<br /> <br /> - За кредити ли става дума?<br /> <br /> - Досега сме предоставяли безлихвени заеми за закупуване на контейнери за смет, за камиони и др. Но не може да кредитираме увеличените им транспортни разходи. Възможно е да се търсят субсидии от бюджета, но затова трябва да се направят нужните стъпки.<br /> <br /> - Какво друго предлагате?<br /> <br /> - Имаме 30 депа, които обхващат 60 на сто от населението на страната. За определен период от време те трябва да бъдат използвани и от останалите общини. Но за да се оптимизират транспортните разходи, трябва да се вземат мерки за намаляване на количествата битова смет. Отпадъците от опаковки например са около 30 на сто от нея и ако те бъдат отделени, разходите ще се свият. Добър пример е столичната община. На нейна територия работят не само 5 сепариращи инсталации, но наскоро тя издаде наредба всички търговски обекти да сключат договори с организации за оползотворяване на отпадъците от опаковки. Така пластмасата, хартията и стъклото се отделят на място. Ако тази практика се възприеме от всички общини, ще има огромен ефект.<br /> <br /> - Какво мислят организациите за разделно събиране?<br /> <br /> - Наскоро имахме среща с тях и на нея стана ясно, че те имат свободни капацитети на инсталациите си за сепариране. Те могат да се използват в помощ на общините.<br /> <br /> - Какви мерки ще бъдат взети срещу тези, които продължат да ползват старите сметища?<br /> <br /> - Ще им бъдат направени проверки, ще им се направят предписания и който не спазва изискванията, ще бъде санкциониран. Ние не сме измислили всичко това. Има европейски изисквания, има наредба. Плановете за закриване на общинските депа са одобрени още през 2005 г. и те добре знаят всички срокове. За съжаление, в преговорния процес с ЕС нашата страна не е договорила преходни периоди за закриване на старите депа и изграждането на новите. Румъния има такъв период до 2014 г. Докато ние трябва да изпълняваме директивата след 16 юли т. г. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />