Германски експерти съобщиха, че България, Румъния и Полша са страните от ЕС, които са най-сериозно застрашени от демографска криза и обезлюдяване на цели региони, както и някои райони на източна Германия, северна Испания и южна Италия, съобщи Kafene.
Изследователи от берлинския Институт за население и развитие са стигнали до извода, че Европа е застрашена от демографска криза поради застаряване на населението и много селски райони ще бъдат напълно обезлюдени, ако не се вземат мерки.
Според германските учени, без засилване на имиграцията, населението на ЕС ще намалее с 52 млн. души до 447 млн. през 2050 година.

Експертите, които публикуваха подробен доклад за демографското бъдеще на Европа, посочват райони на Полша, източна Германия, северна Испания и южна Италия, които могат да останат без население.
Като цяло, Исландия, Швейцария и Швеция са в най-добра позиция по отношение на демографското бъдеще на нациите, докато Румъния, България и Полша имат най-сериозни проблеми, според проучването, което използва 24 индикатора, за да стигне до тези изводи.
Средно с 1.5 деца на всяка жена в ЕС, всяко поколение е с 25% по-малко от предходното, съобщава докладът. През 2050 година средната възраст в съюза ще се покачи с 10 години, което предизвиква опасения сред икономистите.
Намаляването на броя на хората в работна възраст, комбинирано с по-високите разходи за пенсии и здравеопазване, ще намалят конкуретноспособността на ЕС в сравнение с другите бързо развиващи се райони на света, казват експертите. /БЛИЦ