За период от три години страната ни ще получи близо 18 млн. евро за превенция и контрол на ХИВ/СПИН. Това стана ясно на заседание на Министерски съвет, като Правителството и Глобалния фонд за борба със СПИН, туберколоза и малария продължават с още 6 години действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ.
Цялата сума за 6 - те години е за над 32 млн. евро. Основните целеви групи на програмата и за следващите години остават инжекционно употребяващите наркотици, бисексуалните мъже, младите роми, затворниците, хората, живеещи с ХИВ. Целта е  да се ограничи разпространението на болестта и подобряване качеството на живот на болните. До 2014 г. програмата трябва да обхване 60% от рисковите групи, а консултациите за ХИВ да достигнат до 75 на сто, с цел да се увеличи процентът на хората, които знаят своя статус.
За тази цел бяха изградени 10 местни координационни офиса по СПИН, 10 звена за второ поколение епидемиологичен надзор в РИОКОЗ, 19 кабинета за анонимно и безплатно изследване за болестта, 5 нископрагови центъра в ромската общност, 12 мобилни медицински кабинета, 4 сектора за лечение на болни и др.
Десислава Вангелова, БЛИЦ