За втора поредна година България е част от глобалното проучване на Google - Consumer Barometer (http://www.consumerbarometer.com/). Проучването, публикувано в края на октомври, позволява сравнителен анализ за това как потребителите в различните държави по света използват интернет, какви са навиците им на използване на разнообразието от устройства, как пазаруват и как консумират онлайн видео. Данните от Consumer Barometer са представителни, като са събрани чрез две отделни анкети, проведени от TNS, и обхващат периода от януари до март 2014 г. В анкетите са взели участие хора на възраст над 16 години от 47 държави по света.
<strong>&quot;</strong><a target="_blank" href="https://www.piero97.com/news?id=11560&amp;cat=6"><strong><span style="color: rgb(255,0,0)">Пиеро 97</span></strong></a>&quot; прави интересен анализ, съпоставяйки данните от Google Consumer Barometer за България спрямо спряганите за по-развити пазари - САЩ, Германия, Англия, Китай, Япония и Южна Корея. Моля, вижте приложената инфографика за повече информация.<br /> <br /> Най-често използваното устройство в България все още е компютърът ( 69% от населението), следван от смартфона (33%) и таблета (15%). Тези цифри потвърждават данните за постоянен растеж на притежателите на &bdquo;умни устройства&rdquo;. &quot;Пиеро 97&quot; обръща внимание, че най-актуалната статистика за притежателите на смартфони сред населението е от месец май 2014 г., идваща от проучване на Gemius, според което у нас вече над 40% от населението използва смартфон. Разпределението сред половете е почти еквивалентно, като мъжете имат лек превес в притежанието на &bdquo;умни устройства&rdquo;. Анализът по възрасти, съвсем очаквано показва по-широко разпространение на смартфони и таблети сред по-младите потребители, като 64% от хората на възраст под 25 години притежават смартфон (31% от тях имат таблет). Това, разбира се, не означава, че от другите възрастови категории игнорират този тип устройства - до 44-годишна възраст потребителите са над средните стойности за страната.<br /> <br /> По-голямата част от населението на България влиза в интернет всеки ден, като това важи и за 57% от хората на възраст над 55 години. При паралелно използване на телевизия и свързано с интернет устройство, в немалка част от случаите използването на интернет е пряко свързано с видяното по телевизията (13% от случаите у нас, при ниво за Англия от 14%). Тези цифри са атестат за нарастващата необходимост от адекватно онлайн присъствие за всеки един бранд, включително необходимостта от сайтове адаптирани за екраните на различен тип устройства &ndash; компютърни екрани, различни размери таблети и смартфони. Очевидна е нуждата от повече&nbsp;тв кампании, които да изкушават и подтикват към активно действие от телевизионния екран &ndash; към онлайн пространството &ndash; инфо-търсене, игри, гласувания, награди и т.н. Подобен род рекламни комуникации са в унисон с потребителските навици, обобщени в Google Consumer Barometer. <br /> 61% от българите заявяват, че са напълно фокусирани, когато гледат видео в интернет - един от основните фактори за ефективността и растящата популярност на онлайн видео рекламите. 55% от потребители в България, проучват продуктите&nbsp;преди покупките както онлайн, така и офлайн. В голяма част от случаите, проучване на даден продукт или услуга, което е започнало в интернет, завършва с покупка на място в магазина. От изследването става ясно, че над половината от интернет потребителите в България планират покупката си предварително, като понякога ( 14% от случаите) този период на проучване и сравнение обхваща седмици. <br /> <br /> От изследването на Google прави силно впечатление, колко повече брандове проучват българите, преди да направят покупка в сравнение с&nbsp;хората в развитите пазари. Тези данни показват колко добре искат да са информирани българските потребители, как в повечето случаи не робуват на един бранд и от какво съществено значение е рекламата у нас.<br /> <br /> Огромното влияние на онлайн медиите сред българските интернет потребители (по последни данни на Gemius от септември 2014 г.&nbsp;те са над 4 140 000 души), става ясно от отговорите на въпроса &bdquo;Къде за първи път видяхте реклама на даден продукт/услуга ?&rdquo;, като се визират различните комуникационни канали. По данните на Google, най-голям процент (38%) от отговорилите на този въпрос са повлияни за първи път от онлайн реклами, а 32% процента от отговорилите са повлияни от телевизионни реклами. За сравнение, отговорили на този въпрос в САЩ, пазар в който тази година за първи път инвестициите в дигитална реклама изместиха тези в телевизия ( по данни на IAB), проценти са 46% срещу 14%, сравнявайки&nbsp;тв реклами срещу онлайн такива. В Англия, отново пазар с огромни средства, изразходвани в интернет реклама, тези проценти са 41 срещу 18 в полза на&nbsp;тв рекламите. <br /> Според &quot;Пиеро 97&quot; остава да се замислим, колко пъти бихме могли да увеличим ефекта от рекламното послание, ако се научим да използваме адекватно дигиталната реклама както самостоятелно, така и в хармонична комбинация с някои от другите &bdquo;offline&rdquo; медийни канали (тв, преса, радио, ООН реклама, кино). /БЛИЦ<br /> <br />