От началото на годината до 10 февруари 24 767 клиенти на ЧЕЗ са се възползвали от новите възможности сами да определят размера на месечните си вноски за електроенергия. Тези данни бяха представени по време на среща между ЧЕЗ и представители на потребителските организации, и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
Срещата се организира по инициатива на компанията, за да запознае представителите на потребителските организации и КРИБ с първите резултати след разширяване на каналите, които клиентите могат използват за заявяване на равни месечни вноски, уточниха от ЧЕЗ.
„Най-предпочитаният начин за деклариране на вноски е чрез подаване на заявление директно в Центровете за обслужване на клиенти”, заяви Радослав Димитров. Той уточни, че от тази възможност, от началото на годината до 10 февруари са се възползвали общо 18 311 клиенти на ЧЕЗ. Други 1 874 клиенти на компанията са заявили своите месечни вноски през Интернет страницата на ЧЕЗ България www.cez.bg. Останалите 4 582 са подадени по пощата, чрез факс и през кол центъра. Едва в 0,55 % (136 броя) от подадените декларации има допуснати технически грешки. В тези случаи служителите на компанията са поправили сгрешените фактури след контакт с клиентите и са коригирали размера на равните месечни вноски.
Лудвик Балека, търговски директор на ЧЕЗ България, представи на участниците в срещата данни за сумите, които клиентите са коригирали. „Мнозинството от клиентите ни – 48,1% са ги намалили, а други 34% са заявили нулеви равни месечни вноски”, заяви Лудвик Балека и допълни, че 17,9% от клиентите са увеличили вноските си за следващия тримесечен период. Общият процент на направените корекции през Интернет е 8. /БЛИЦ