Управителният съвет на Българската народна банка взе решение да извади от обращение възпоменателните монети, емитирани през 2017 г., които престават да бъдат законно платежно средство от 20 февруари 2023 г.

След тази дата възпоменателните монети, емитирани през 2017 г., ще се обменят на касите на Българската народна банка по номинална стойност, без ограничение на количеството, без такса и със срок на обмяна до 31 декември 2024 г.

Кои са тези монети? 

През 2017 г. са емитирани 5 броя възпоменателни монети.

Монетата с най-голяма номинална стойност е 100 лева е се нарича Българска иконография, Благовещение

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината "1879“ върху лентата. На обратната страна на монетата е канонично изображение на Богородица и Архангел Гавриил, съобщаващ й благата вест за светото зачатие, отгоре стои надпис "БЛАГОВЕЩЕНИЕ“.

Друга монета е от серията Средновековни български владетели, с лика на Хан Тервел и е с номинал 10 лева.

На лицевата страна на монетата в позлатен медальон е изобразен печат на хан Тервел. Отдолу са номиналната стойност "10 ЛЕВА“, емблемата на Българската народна банка с годината "1879“ върху лентата и годината на емисия на монетата "2017“. На обратната страна на монетата, отделено със зрънчест пръстен, е изображение на хан Тервел, предвождащ българската войска.

Друга монета от 10 лева е с лика на Рилския манастир

На лицевата страна на монетата е изобразен: отляво – каноничен образ на Св. Иван Рилски и надпис "Св. Иван Рилски“; отдясно – номиналната стойност "10 ЛЕВА“, под нея – емблемата на БНБ с годината "1879“ върху лентата, а по-долу перпендикулярно – годината на емисията "2017“. На обратната страна на монетата е изобразен манастирският комплекс на Рилския манастир, а в полукръг долу – надпис "РИЛСКИ МАНАСТИР“.

Четвъртата монета отново е с номинал 10 лева. Тя е по повод 150 години от построяването на моста на Колю Фичето край Бяла

На лицевата страна на монетата горе е изобразен детайл от украсата на моста, вляво емблемата на Българската народна банка с годината "1879“ върху лентата. На обратната страна на монетата: изображение на моста, горе надпис на два реда "150 ГОДИНИ ОТ ПОСТРОЯВАНЕТО НА МОСТА КРАЙ БЯЛА“.

С най-малка стойност от 2 лева е монетата от серия за Български творци – 140 години от рождението на Елин Пелин

На лицевата страна на монетата e изобразена емблемата на Българската народна банка с годината "1879″. На обратната страна на монетата има изображение на писателя Елин Пелин, върху което долу ръкописно е изписано "Елинъ Пелинъ“.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук