БНБ се измъква йезуитски за гафа на монетата от 2 лева, където Паисий Хилендарски е изписан без "свети" отпред. За сравнение - монетата от левче е с образа на Свети Иван Рилски и там името му е изписано правилно като на светец. Паисий Хилендарски също е канонизиран за светец. Това е станало с писмен акт на Светия синод на Българската православна църква през 1962 година.
От Централния депозитар се оправдават, че върху монетата образът на Паисий бил стилизиран и светски, а и така било на банкнотата. Но как е възможно да се отпечатва светски образ, след като е пределно ясно, че Хилендарски е канонизиран светец.&nbsp;Очевидно това на БНБ не е известно, тъй като няма друга логика за едни да се зачита, че са светци, а за други - не. &nbsp; <br /> <br /> <strong>Ето какво отговори банката в съобщение до медиите: </strong><br /> <br /> Във връзка с публикации в медийното пространство и високия обществен интерес бихме искали да отбележим следното:<br /> Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за Българската народна банка (ЗБНБ), Българската народна банка (БНБ) е институцията, която има изключителното право да пуска в обращение банкноти и монети. Номиналната стойност, техническите параметри и дизайнът на банкнотите и монетите, пускани в обращение от БНБ, се определят от Управителния съвет (чл. 25 ал. 4 от ЗБНБ). <br /> <br /> Както бе посочено в прессъобщението на БНБ от 19.11.2014 г., при изработване на дизайна на монетата е пренесена темата и изображението на Паисий Хилендарски от банкнотите в обращение с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г. Такъв подход е използван и при определянето на дизайна на монетата от 1 лев, емисия 2002 г., като е запазена темата и изображението на Св. Иван Рилски от дизайна на банкнотата от 1 лев, емисия 1999 г. <br /> <br /> <img width="510" height="260" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201411/20141120_162732.jpg" /><br /> <br /> По този начин новата разменна монета ще е продължение на съществуващата концепция за серията български разменни монети, състояща се от три групи монети: I група &ndash; включваща ниските номинали от 1, 2 и 5 стотинки; II група &ndash; средните номинали от 10, 20 и 50 стотинки, и III група &ndash; включваща висок номинал от 1 лев и бъдещата монета от 2 лева.<br /> <br /> Допълнително следва да се отбележи, че изображението на Паисий Хилендарски върху монетата, както и това върху банкнотата, не представлява каноничен образ, използван от Българската православна църква, а е стилизиран светски образ (без нимб), като посланието е да се наблегне на възрожденския и будителския принос на Паисий Хилендарски в светската история на България. Това е и становището на външните консултанти на БНБ, които са взели участие при определянето на художествените качества на проекта за дизайн на монетата.<br /> <br /> Като заключение бихме искали да посочим, че БНБ винаги е отворена за диалог с широката общественост относно работата на институцията, се казва още в съобщението./БЛИЦ<br /> <br />