Новите промени в Закона за медицинските изделия и Закона за здравето, които кабинетът на Борисов прие, предвиждат болниците да бъдат задължени да закупуват всички консумативи, използвани за лечение на пациентите, които да им се предоставят на същите цени.
Мерките се предприемат с цел да бъде ограничена спекулативната търговия с медицински изделия и изкуственото завишаване на цените им с цел печалба на гърба на страдащите пациенти.<br /> <br /> Законопроектът за изменение на закона за медицинските изделия цели цялостни промени в стандартите за извършване на търговия с медицинските изделия на територията на страната. <br /> <br /> Друга основна мярка, която предприемат от здравното министерство, е и улесняване на процедурата при издаване на разрешения за търговия на едро с медицински изделия, което ще доведе и до по-конкурентни цени и по-малко злоупотреби при поръчките.<br />