По данни, постъпващи в Съвета по сигурност и управление при кризи в Министерството на здравеопазването, няма промяна по отношение на отоплението на лечебните заведения за болнична помощ в страната. Болниците нямат съществени проблеми с отоплението, което да е свързано с влошаване на медицинското обслужване на населението, съобщиха от ведомството.
Съветът по сигурност и управление при кризи в Министерството на здравеопазването поддържа оперативна връзка с Регионалните центрове по здравеопазване и болниците. Ежедневно се събира информация за състоянието на лечебната мрежа. Всички действия на министерството целят да не се допусне влошаване на качеството на медицинското обслужване. /БЛИЦ