Половината държава се изживява като прокурори. Това каза главният прокурор Борис Велчев при представянето на четвъртия брой на изследването “Юридически барометър”.
Главният прокурор се обяви срещу постоянния стремеж на законодателя в&nbsp;България да криминализира всичко, което не се харесва на българите. &ldquo;Неясно защо концепцията за наказателна политика се прави сега, а не в началото на мандата на едно правителство и защо е за период, по-дълъг от самия мандат, коментира Велчев. Искам българската политическа класа да осъзнае, че има тенденции в наказателната политика, които не зависят от политическата окраска&rdquo;, каза Велчев.<br /> <br /> По думите му, в България не се смята, че има дело, ако няма задържани. Борис Велчев направи сравнение с изказване, според което трябва да се криминализира продаването на храна с изтекъл срок на годност, с това да бъде наказуем шапът при едрия рогат добитък. &ldquo;Не бих се гордял с обичаи като тричането на кучета. В масовото съзнание обаче главният прокурор е компетентен за това&rdquo;, коментира Борис Велчев и поясни, че компетентна по този въпрос е Агенцията по безопасността на храните. Тя е придобила тези правомощия, след като Националната ветеринаро-медицинска служба се е вляла в агенцията.<br /> <br /> Борис Велчев коментира, че е добре да няма споразумение в случаите, когато има причинена смърт при катастрофа. Цялото общество е изправено пред много сериозно недоверие към възможността причинителят на катастрофата да се споразумее с прокуратурата, каза Велчев.<br />