Столична община завежда днес искова молба до СГС срещу „СИДА- С” ЕООД , с която се иска прогласяване нищожност на фалшивия договор за покупко-продажба на недвижим имот от 18. 1. 2008 г. Кметът на Столична община Бойко Борисов иска от съда да установи по безспорен начин по отношение на СИДА- С, че собственик на процесните имоти е Столична община.
При уважаване на искането съдът да отмени констативен нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 119 , том І, рег. № 4191, Дело № 103 от 17.04. 2008 г.  Бойко Борисов иска също от съда да издаде обезпечителна заповед, с която да се възложи възбрана за разпореждане на процесните недвижими имоти. Столичният кмет е подготвил писмо и до председателя на Нотариална колегия- София град - нотариус Валери Манчев. В писмото се иска да се уведомят членовете на нотариалната колегия за случая с цел да не бъдат изповядвани сделки с въпросните имоти – ІV от кв. 62 по плана на местност „Красно село- Стрелбище – урб. Бл. 32 на площ 3060 кв. м и имот V от кв. 62 по плана на местност „Красно село – Стрелбище –урб. Бл. 32, с площ от 10430 кв. м . Имотите са публична общинска собственост . Първият имот е отреден за ОДЗ, а вторият за училище.
Агенция БЛИЦ припомня, че Общинският имот от 14 декара в софийския кв. "Стрелбище", за чиято незаконна продажба сигнализира кметът Борисов, е бил ипотекиран два пъти за последната половин година. Срещу него са изтеглени два заема на обща стойност 15.2 млн. евро. В скандала за терена беше замесен и братът на зам.-председателя на ДАНС Иван Драшков - Петър Драшков. /БЛИЦ