Премиерът Бойко Борисов представи в парламента доклад относно развитието на приоритетните за Република България теми и досиета по време на Полското председателство на Съвета на ЕС (юли – декември 2011 г.) и основни приоритети по време на Датското председателство на Съвета на ЕС (януари – юни 2012 г.). Той изтъкна, че правителството е решено да продължи и занапред съвместната работа с парламента, като задълбочи дискусиите по ключови за развитието на ЕС въпроси.
&bdquo;Периодът на полското председателство съвпада с най-големите предизвикателства пред ЕС досега. Най-голямото от тях е икономическата криза, която засегна всеки гражданин и семейство, бизнеса и общностите в цяла Европа. Последващото от тази криза е - необходимост от проверка за способността на политическите лидери в ЕС да реагират адекватно и координирано на ситуацията и да намерят изход от нея. Не всички евро лидери признават необходимостта от по-строги правила за постигане на фискална дисциплина, които да възстановят и запазят стабилността на еврозоната и на ЕС като цяло. <br /> <br /> През втората половина на 2011 г. усилията на държавите-членки бяха насочени към преодоляване на последствията от кризата и постигане на икономически растеж. Страната ни активно участваше в процеса на вземане на решения с добре обосновани позиции и спомогна за намирането на удовлетворителни и работещи решения за Съюза. Следвайки приоритетите на полското председателство на ЕС, през втората половина на 2011 г. съсредоточихме усилията си върху дискусиите за подобряване координацията на икономическата политика и икономическото управление в ЕС, дебата за следващата финансова рамка и пакета от законодателни актове, свързани с нея, новите регламенти по новата кохезионна политика и ОСП 2013 г., присъединяването ни към Шенгенското пространство&rdquo;, каза премиерът.<br /> <br /> Борисов акцентира върху установеното добро сътрудничество между изпълнителната власт и Народното събрание в периода на полското председателство на ЕС. Това даде възможност българският интерес да бъде отстояван в европейския дебат и да се гради авторитетът на страната ни в Европа, посочи той.<br /> На 1 януари 2012 г. Дания пое председателството на ЕС. Предизвикателствата в този период си остават също толкова големи, каза Бойко Борисов.<br /> <br /> &quot;Водещ приоритет за нас през първата половина на 2012 г. остава обсъждането на бъдещата многогодишна финансова рамка. Вторият основен приоритет за България по време на Датското председателство ще бъде - обсъждането на законодателните предложения, които ще определят параметрите на общата селскостопанска политика след 2013 г.&quot;, посочи премиерът.<br /> <br />