Премиерът Бойко Борисов извънредно се появи в парламента. Той даде подробности за важните новини за туризма, които се разбраха след срещата между него и хотелиерите.„Считам, че това е и един шанс за осветляване на бранша, да започнат да плащат заплатите и осигуровките на себестойността, която са. 

Това да бъде до 2021 г., ако работи добре, защото браншът счита, че това ще носи повече приходи в бюджета“, поясни Борисов.

„Истината е, че със заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев работата на този бранш е забранена и сега на части се отварят тераси, даваме предписания вътре да стои затворено. Моите колеги считат, че ще понесем загуби в приходната част над 150 млн. лв. Да видим кой ще бъде прав. 

Не виждам скоро това да се промени. Държавите, които си позволиха да това да направят, берат плодовете на това“, допълни премиерът.

Той припомни важността на изолацията и маските.

„Така че 9 % за ресторанти и хотели, утре ще го оформим в отделен законопроект. Ние подкрепяме колегите, които го внесоха. Само че нашето предложение настояваме и ДДС за книгите и свързаните с духовната храна дейности също да бъдат с 9 % данък“, изтъкна още премиерът.

Междувременно пък стана ясно, че парламентът реши Министерски съвет да може да обявява извънредна епидемична обстановка по предложение на здравния министър. Това е заложено в Закона за здравето. Текстът бе приет на второ гласуване с 89 гласа „за“ , 39 -„против“ и 8 -„въздържали се“, предаде "Фокус".

В закона е разписано, че извънредната епидемична обстановка се обявява за определен период от време с решение на Министерски съвет по предложение на министъра на здравеопазването. Това се случва въз основа на извършена от главния държавен здравен инспектор оценка на съществуванщия епидемичен риск.

Първоначалното предложение в законопроекта предвиждаше такава обстановка да се обявява от министъра на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор. Текстът се промени между двете четения. Сходни предложение имаше от ГЕРБ и от страна на БСП.

Извънредната епидемична обстановка ще се обявява при непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите от епидемично разпространението на заразна болест с цел защита на и опазване на живота и здравето на гражданите.

Депутатите дефинираха какво означава непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите. Тя е налице тогава, когато при извършване на оценката се констатира, че заразната болест е причинена от патоген с висок епидемичен потенциал, представлява сериозна опасност за общественото здраве и други.

Народното събрание прие, че на задължителна изолация, или болнично лечение подлежат лица, болни от и заразоносители на холера, чума, вариола, жълта треска, вирусни хеморагични трески, дифтерия, коремен тиф, полиомиелит, бруцелоза, антракс, малария, тежък остър респираторен синдром, COVID-19 и туберколоза с бацилоотделяне.

На задължителна изолация подлежат и контактните лица, болни от тези заразни болести.

Парламентът отхвърли предложението на депутата и председател на Комисията по земеделие Мария Белова с наредба на министъра на здравеопазването да се определят условията и редът за придвижването на контактни здрави лица, работещи в животновъдни ферми и преработвателни предприятия до работното им място.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!