Премиерът иска да спре монопола на варненската аерогара
<em>&quot;Летище Балчик&quot; умишлено години наред не е пускано, за да има монопол на &quot;Летище Варна&quot; и всички туристи за Северна България да минават през него&quot;, е заявил премиерът Борисов пред министрите си на заседанието в сряда. Същият ден кабинетът одобри идеята, зад която от стенограмата става ясно, че стои лично премирът, военното летище в морския град да стане гражданско. </em><br /> <br /> От разговорите си с балчишки собственици, хотелиери и бизнесмени Борисов разбрал, че през годните никой нямал кураж да направи това, затова и не било направено. &quot;Така че считайте, че това е политическо решение&rdquo;, казва Борисов. <br /> <br /> Според него със сигурност към аерогарата в Балчик ще има инвестиционен интерес от големите оператори, защото дори и в момента имало монопол към возенето на морето. <br /> <br /> &quot;Услугата не е добра. И не създадем ли конкурентност, тя няма да бъде никога добра. Затова не искам да ми се шикалкави. Първо, то и така е буренясало, и така не се поддържа по никакъв начин. Аз нарочно веднъж кацнах на него, щеше да се разпадне самолетът.&quot;<br /> <br /> Борисов изказва съмнение във верността на онова, което казват военните за &quot;Летище Балчик&quot; - че им било резервно и най-важно. &quot;Защото те по Конституция имат право, ако им трябва, да кацнат на което летище искат, както кацат на София. Така че не им е проблем на военните летището. &quot;<br /> <br /> Тук премиерът се обръща към зам.-министъра на финансите Горанов и му казва, че трябва да се прехвърлят пари, за да функционира летището, като незабавно се пусне концесия.<br /> <br /> &quot;Аз искам там да бъде гражданско летище, да се ползва от големи оператори, които да докарват туристи в Северна България. И хората да могат да избират къде да кацат. Да се намери сериозен оператор, който да гарантира всичко това. Това веднага ще активизира и собствениците на другите летища да си ги превърнат от селски кокошарници, каквито са в момента, в нормални летища&rdquo;, казва Борисов.<br /> <br /> <br /> <strong>ЗАСЕДАНИЕ<br /> <br /> на Министерския съвет<br /> 6 юли 2011 г.</strong><br /> <br /> <em>Заседанието започна в 10.20 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.<br /> </em><br /> <u>Точка 1 </u><br /> Проект на Решение за приемане на Отчет на Плана за изпълнение на Стратегията за корпоративна социална отговорност за периода 2009-2010 г. и План за изпълнение на Стратегията за кооперативна социална отговорност за периода 2011-2012 г.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на труда и социалната политика. <br /> <strong>ТОТЮ МЛАДЕНОВ:</strong> Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, това е отчет за изпълнението на стратегията през този период и планът за действие за 2011 и 2012 година. <br /> Корпоративната социална отговорност е изключително важна и трябва да се насърчава. Отговорните министерства на труда, на икономиката, на околната среда и на образованието имат ангажимент към разпространяването на добрите практики по корпоративна социална отговорност.<br /> Смятам, че отчетът трябва да се приеме и да се приеме планът за действие за следващия период.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 1.<br /> <br /> <u>Точка 2</u><br /> Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето, приет с Постановление №349 на Министерския съвет от 2006 г.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на труда и социалната политика.<br /> <strong>ТОТЮ МЛАДЕНОВ:</strong> В Националния съвет за закрила на детето беше взето това решение на последното заседание, като по този начин се въвежда една по-голяма демократичност при избора на юридически лица с нестопанска цел за участие за работа в Националния съвет за закрила на детето. Обсъдено е и смятам да бъде прието.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Приема се точка 2. <br /> <br /> <u>Точка 3</u><br /> Проект на Решение за обявяване на обект &bdquo;Железопътна линия &bdquo;Видин-София&rdquo;, обект &bdquo;Железопътна линия &bdquo;София-Перник-Радомир&rdquo;, обект &bdquo;Железопътна линия &bdquo;София-Пловдив&rdquo;, обект &bdquo;Железопътна линия &bdquo;София-Драгоман&rdquo;, обект &bdquo;Железопътна линия &bdquo;Радомир-Кулата&rdquo; и обект &bdquo;Интермодален терминал в Южен Централен район на планиране в България &ndash; Пловдив&rdquo; за обекти с национално значение<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията. <br /> <strong>ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: </strong>Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, използват се законодателни предимства, въведени в последните години, свързани с реализацията на обекти с такова значение. Става въпрос за инфраструктурни линейни проекти, които имат необходимостта да бъдат заложени като обекти с национално значение, тъй като са свързани с много междуинституционални съгласувания, които, разбира се, ако бъдат от такъв тип &ndash; проекти от национално значение, ще може много по-лесно да се обработят и много по-лесно да се кандидатства по програмите.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 3. <br /> <br /> <u>Точка 4</u><br /> Проект на Решение за изключване на гори и земи от горския фонд при промяна на предназначението им на поземлени имоти - публична държавна собственост<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на земеделието и храните. <br /> <strong>МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ:</strong> Уважаеми господин премиер, колеги, моля, поради проблеми в техническата окомплектовка на точката, да бъде оттеглена за следващото заседание.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Оттегля се точка 4.<br /> <br /> <u>Точка 5</u><br /> Проект на Решение за изключване от горския фонд при промяна на предназначението му на поземлен имот &ndash; публична държавна собственост, представляващ гори и земи в гр. Малко Търново, община Малко Търново, област Бургас, необходим за изграждане на обект &bdquo;Полски път по ПИ 45022 в местността &bdquo;Мечкобиево&rdquo;, землище на гр. Малко Търново &ndash; пътна връзка на път ІІ-99, км 107+92-ляво&rdquo;, довеждащ до депо за обезвреждане на битови отпадъци<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на земеделието и храните.<br /> Приема се точка 5. <br /> <br /> <u>Точка 6</u><br /> Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне на имоти &ndash; частна държавна собственост, в собственост на община Божурище, Софийска област<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.<br /> <strong>ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА:</strong> Става въпрос за два имота, като единият имот е с площ 20 декара. Единият от имотите ще се използва за изграждането на гробищен парк и за създаване на зона за спорт и отдих. Другият имот ще се използва за изграждане на пречиствателна станция.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 6. <br /> <br /> <u>Точка 7</u><br /> Проект на Решение за обявяване на част от имот &ndash; публична държавна собственост, за имот &ndash; частна държавна собственост<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството. <br /> <strong>ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА:</strong> Постъпило е предложение в Министерството на регионалното развитие и благоустройството от Министерството на вътрешните работи. Поради изменение на плана за регулация, от единия имот се отнемат 32 квадратни метра с цел да се осигури авариен достъп до съседната сграда, така че това, всъщност, е проектът на решение.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 7.<br /> <br /> <u>Точка 8</u><br /> Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот &ndash; публична държавна собственост, на Министерството на земеделието и храните за нуждите на Общинската служба по земеделие &ndash; гр. Луковит<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.<br /> <strong>ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА:</strong> Това е отпаднал имот за нуждите на Министерството на финансите за Главна данъчна дирекция, който е необходим за Министерството на земеделието и храните и за нуждите на Общинска служба по земеделие и храни. Имотът се отнема от едното ведомство и се предоставя на другото.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 8.<br /> <br /> <u>Точка 9</u><br /> Проект на Решение за обявяване на имот &ndash; публична държавна собственост, за имот &ndash; частна държавна собственост, и безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Разград, област Разград<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.<br /> <strong>ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА:</strong> Става въпрос за сграда и е започнало строителство от 1983 година &ndash; Дом на МВР &ndash; Разград. Поетапно е започвало и спирано, сградата се разрушава. Постъпило е предложение в МВР от кмета на община Разград, които са готови да намерят финансиране за довършване на сградата.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Това сградата до регионалната дирекция, отзад ли е?<br /> <strong>ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА:</strong> Която е от години.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> В Търговище има една огромна сграда, която е правена за болница и тя е на бетон. <br /> <strong>ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА:</strong> Трябва да проверим с областния управител.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Проверете и там какво е положението, ако трябва, говорете с кмета да търсят някакви варианти. <br /> Приема се точка 9.<br /> <br /> <u>Точка 10</u><br /> Проект на Решение за обявяване на имот &ndash; публична държавна собственост ,за имот &ndash; частна държавна собственост<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.<br /> <strong>ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА:</strong> Постъпило е предложение от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с което се предлага един от имотите, който се управлява от Национална компания &bdquo;Железопътна инфраструктура&rdquo;, да бъде обявен от публична в частна държавна собственост с цел по-доброто му управление. Върху поземления имот не се намират обекти на железопътната инфраструктура. Не преминават действащи кабели и съоръжения, поради което се предлага имотът от публична да се обяви в частна държавна собственост. <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 10.<br /> <br /> <u>Точка 11</u><br /> Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот &ndash; публична държавна собственост, на Министерството на земеделието и храните за нуждите на Контролно-техническа инспекция<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.<br /> <strong>ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА:</strong> По искане на тази служба имотът се предоставя на Министерството на земеделието и храните за безвъзмездно управление за нуждите на Контролно-техническата инспекция. <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 11.<br /> <br /> <u>Точка 12</u><br /> Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение №268 на Министерския съвет от 2010 г. за безвъзмездно прехвърляне на имот &ndash; частна държавна собственост, в собственост на община Етрополе, Софийска област<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.<br /> <strong>ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: </strong>Техническа корекция, оказа се, че след приемане на решението областния управител установява, че през 2002 година, всъщност, имотът е обявен за публична собственост, поради което се налага корекция на това решение, което сме приели през 2010 година, за да се предостави за управление на общината.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Приема се точка 12.<br /> <br /> <u>Точка 13</u><br /> Проект на Решение за разрешаване участието на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България в щабовете на постоянните военноморски групи на НАТО в съответствие с графиците за оперативното им използване, утвърждавани от Северноатлантическия съвет на НАТО<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на отбраната.<br /> <strong>АНЮ АНГЕЛОВ:</strong> Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, Министерският съвет е взел решение за участие с до пет военнослужещи в тези щабове, но само в операцията &bdquo;Ocean Shield&rdquo;. Оказа се, че тези военноморски групи могат и участват и в други операции като &bdquo;Active Endeavour&rdquo;. Затова отменяме решението от месец ноември и въвеждаме това право с решение на Северноатлантическия съвет нашите офицери да участват в същите щабове както и досега.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Приема се точка 13.<br /> <br /> <u>Точка 14</u><br /> Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> Приема се точка 14.<br /> <br /> <u>Точка 15</u><br /> Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Сърбия относно безвъзмездно предоставяне право на ползване на софтуерен продукт &bdquo;Национален кодификационен инструмент &bdquo;Булкод&rdquo;.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на отбраната.<br /> <strong>АНЮ АНГЕЛОВ:</strong> Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, ние вече сме предоставили на Република Македония точно този инструмент, а сега го предоставяме и на Сърбия в качеството на член на &bdquo;Партньорство за мир&rdquo; на НАТО с цел обмен на информация, свързана с кодификацията в рамките на НАТО. <br /> Това още веднъж е един акт за приобщаване на Сърбия към работата с документи на НАТО.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Приема се точка 15.<br /> <br /> <u>Точка 16</u><br /> Доклад относно одобряване на резултатите от участието в 3097-ото заседание на Съвета на Европейския съюз &bdquo;Транспорт, телекомуникации и енергетика&rdquo;, част &bdquo;Енергетика&rdquo;, проведено на 10 юни 2011 година в Люксембург<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> <strong>ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: </strong>Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, с две думи искам да ви кажа за какво ставаше дума. Това беше пътната карта за енергетиката до 2050 година. Какви са основните тенденции?<br /> <br /> Основните предизвикателства са изграждането на мрежа за техния капацитет, тяхната компютъризация и тяхната свързаност, така че да имаме един истински пазар, което в почти цяла Европа се оказва, че е проблем, тъй като хората масово не искат нищо да се строи. Философията &ndash; не в моя заден двор. Почти във всички страни имат големи проблеми в изграждането и разширението на мрежите си и компютъризацията им. Т.нар. умни мрежи ще доведат до спестяване на голяма част от енергията чрез рационалното й използване и съхраняване от гледна точка на източниците. Като перспективни се считат възобновяемите енергийни източници, чиято цена ще намалява, и газовите централи, като ще се разширява ролята на централния газ.<br /> <br /> За ядрената енергетика мненията са много популярни вътре в Европейския съюз. Остава да се изяснят някои важни неща за бъдещето й, но като цяло се очаква, че ще се развиват местните и по-малки източници на енергия, които не налагат изграждането на големи и тежки системи за преносни мрежи.<br /> Другата главна тема беше за енергийната ефективност. Там се очаква да се отиде към по-ангажираща цел по страни и тя ще бъде може би от рода на два, три процента годишно, което за нас е напълно постижимо, ако осъществим жилищната си политика, свързана със санирането на сградите.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Приема се точка 16. <br /> <br /> <u>Точка 17</u><br /> Доклад относно утвърждаване на разходите за командировъчни в страната за първото тримесечие на 2011 г. на заместник министър-председателите, министрите, органите към Министерския съвет по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, заместник-министрите и областните управители<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Приема се точка 17. <br /> <br /> <u>Точка 18</u><br /> Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване на Пенчо Пенев с орден &bdquo;Св.Св. Кирил и Методий&rdquo; огърлие.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на правосъдието. <br /> Приема се точка 18.<br /> <br /> <u>Точка 19</u><br /> Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот &ndash; държавна собственост, на Министерството на вътрешните работи<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внасят министърът на отбраната и министърът на регионалното развитие и благоустройството.<br /> <strong>АНЮ АНГЕЛОВ: </strong>Уважаеми министър-председател, уважаеми колеги, става въпрос за един имот, който е с отпаднала необходимост &ndash; частна държавна собственост. С това решение се предлага да се обяви за публична държавна собственост и да се предостави на Министерството на вътрешните работи. Става въпрос за площ от 15 декара, застроена с пет сгради, за нуждите на Гражданска защита и Пожарна безопасност.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Приема се точка 19.<br /> <br /> <u>Точка 20</u><br /> Доклад относно одобряване на резултатите от участието на българската делегация в 3094-ото редовно заседание на Съвета на министрите на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия и космическо пространство), проведено на 30 и 31 май 2011 г. в Брюксел.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> Приема се точка 20. <br /> <br /> <u>Точка 21</u><br /> Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне правото на управление върху имоти &ndash; публична държавна собственост, на община Бургас<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внасят министърът на здравеопазването и министърът на регионалното развитие и благоустройството. <br /> <strong>ГЕРГАНА ПАВЛОВА:</strong> Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, става въпрос за имот, който е част от капитала на &bdquo;Специализирана болница за рехабилитация &ndash; Бургаски минерални бани&rdquo;, който през последните двадесет години не е стопанисван добре и не се използва по предназначение, а именно като лечебно заведение.<br /> По инициатива на община Бургас са водени разговори и ние смятаме, че с техния проект за изграждане на туристически комплекс имотът ще може да се използва пълноценно и ще се създадат и допълнително работни места във връзка с обслужването на този комплекс.<br /> <strong>НОНА КАРАДЖОВА: </strong>Искам да добавя, че това е във връзка с промените в Закона за водите, на основание на който предоставихме на много общини минерални води. Община Бургас е една от тези общини и съответно чрез придобиване на имот ще се развие една полезна инициатива.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Това е една уникална възможност да се развие археологията, така че Вежди Рашидов много дейно да се включи и там също и да помогне на община Бургас.<br /> Приема се точка 21.<br /> <br /> <u>Точка 22</u><br /> Проект на Решение за одобряване позицията на българската страна за участие в неформалния съвет на министрите по заетостта и социалната политика на Европейския съюз, който ще се проведе на 7 и 8 юли 2011 година в Сопот, Република Полша<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на труда и социалната политика. <br /> Приема се точка 22. <br /> <br /> <u>Точка 23</u><br /> Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали &ndash; подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта &bdquo;Сухата чешма&rdquo;, разположена в землищата на с. Градец и с. Катунище, община Котел, област Сливен<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> Приема се точка 23. <br /> <br /> <u>Точка 24</u><br /> Проект на Решение за одобряване на Резюме на резултатите, постигнати от Република България в изпълнение на показателите за напредък в съдебната реформа и в противодействието на организираната престъпност и корупцията по високите етажи на властта, в периода юли 2010 г. &ndash; май 2011 г. и техническо приложение към него<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на правосъдието.<br /> Приема се точка 24.<br /> <br /> <u>Точка 25</u><br /> Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Неформалния съвет на министрите по околната среда на Европейския съюз, което ще се проведе на 11 и 12 юли 2011 г. в гр. Сопот, Република Полша<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на околната среда и водите.<br /> Приема се точка 25. <br /> <br /> <u>Точка 26</u><br /> Доклад относно изменение на решенията по т. 23.3 и 24.4 от Протокол №23 от заседанието на Министерския съвет на 15 юни 2011 г. относно упълномощаване за подписване на споразумения в областта на въздушния транспорт на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика на 16 юни 2011 г.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.<br /> Приема се точка 26.<br /> <br /> <u>Точка 27</u><br /> Проект на Решение за приемане на Национален план за действие при временна закрила в Република България<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи. <br /> Приема се точка 27.<br /> <br /> <u>Точка 28</u><br /> Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на правосъдието.<br /> Приема се точка 28.<br /> <br /> <u>Точка 29</u><br /> Проект на Постановление за приемане на Наредба за ползването на повърхностните води<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на околната среда и водите. <br /> Приема се точка 29. <br /> <br /> <u>Точка 30</u><br /> Проект на Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на вътрешните работи.<br /> Приема се точка 30.<br /> <br /> <u>Точка 31</u><br /> Проект на Постановление за изменение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление №121 на Министерския съвет от 2000 г.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Приема се точка 31.<br /> <br /> <u>Точка 32</u><br /> Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот &ndash; публична държавна собственост, на община Каварна, област Добрич<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.<br /> <strong>ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА:</strong> Става въпрос за имот от 4000 квадратни метра, който е образуван в следствие на строителство на защитно съоръжение &bdquo;Буна 3&rdquo; по проект, финансиран от държавния бюджет.<br /> С предоставеното за управление на община Каварна на въпросния имот пред общината ще се открият възможности за кандидатстване по оперативна програма за развитие на сектор &bdquo;Рибарство&rdquo; на Република България, а по мярка 3.3 - инвестиции за реконструкции и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки.<br /> <strong>ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: </strong>Технически бележки, предлагаме да се добави в проекта на решение основанието във връзка с Решение №147 на общинския съвет и на община Каварна от 2 ноември 2011 година и в точка 2 на проекта след думите &bdquo;имот по точка 1&rdquo; да се добави &bdquo;да сключи договор, в който да се уредят правата и задълженията на страните&rdquo;.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Приемаме бележките и приемаме точка 32.<br /> <br /> <u>Точка 33</u><br /> Проект на Постановление за създаване на единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията. <br /> Приема се точка 33.<br /> <br /> <u>Точка 34</u><br /> Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за регистриране на наименованията на артистичните групи, приета с Постановление №158 на Министерския съвет от 1997 г.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на културата.<br /> <strong>ВЕЖДИ РАШИДОВ:</strong> Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, предложените промени в Наредбата за регистриране на наименованията на артистичните групи целят съкращаване на срока за извършване на регистрация от едномесечен на четиринадесет дневен и създаване на възможност за електронно подаване на документи, в съответствие с приетия от Министерския съвет План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация 2010&ndash;2011 г., както и привеждане на наредбата в съответствие с разпоредбите на Административно процесуалния кодекс.<br /> Предвидени са и изменения, насочени да синхронизират Наредбата за изменение на Закона за авторското право и сродните му права, последващи нейното приемане, както и такива, продиктувани от практиката на прилагането на същата.<br /> Регистрацията на наименованията на артистичните групи е регламентирана на национално ниво и не е налице европейско законодателство, с което разпоредбите в тази област следва да се хармонизират.<br /> Предвид гореизложеното предлагам на Министерския съвет да разгледа и одобри предложения проект. <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Приема се точка 34. <br /> <br /> <u>Точка 35</u><br /> Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на културата.<br /> <strong>ВЕЖДИ РАШИДОВ:</strong> Уважаеми господин премиер, колеги, промените в законопроекта целят да облекчат реда за извършване на регистрации и издаване на удостоверения по реда на посочения закон и се предлагат в изменение на приетия от Министерски съвет план за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация 2010-2011 г.<br /> <br /> При подаване на заявление за регистрация на дейност по възпроизвеждане на обекти на авторското право върху оптични и други носители заявители ще представя еднократно изискваните документи и свидетелство за съдимост в случай, че срокът на валидност на последното е изтекъл. Отпада изискването при лицензираните производители на оптични дискове да прилагат копие от лиценза си при подаване на заявление за сделки и при производство на оптични дискове и матрици. При издаване на удостоверение за внасяне или изнасяне на матрици и оптични дискове със звукови или видеозаписи е предвидено, че ако това внасяне или изнасяне е предшествано от вече издадено удостоверение за сделка за придобиване на права на възпроизвеждането или разпространението на тези записи, към заявлението да не се прилагат повторно договорите, с които правата са придобити. <br /> Предвид гореизложеното предлагам Министерски съвет да приеме предложения законопроект.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приемаме точка 35.<br /> <br /> <u>Точка 21</u><br /> Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне правото на управление върху имоти &ndash; публична държавна собственост, на община Бургас (връщане)<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Връщам се на точка 21, Трайков, понеже посочих Вежди Рашидов, а това пряко касае стратегията ни и в туризма. Това са минерални бани с много древна история, които искаме да възстановим. Още от времето на Сюлейман Велики, който идвал тук. След това са направили някаква мина много дълбоководна, спряла е изворите и преди няколко години пак са се явили. Затова сега правим всичко това с цел на първо място туризъм.<br /> <br /> Защото с какво печелят туристическите дестинации? Ето и с теб като бяхме в Черна гора, туристите освен плажа искат и да разгледат, искат историята. Видя какво са направили със &bdquo;Свети Стефан&rdquo; и разликата със стария Несебър. Именно затова и на Поморие сега едни тракийски гробници разкопаваме. На Созопол ще възстановим всичко, което е по скалния нос на брега като църкви, като изключителна археологическа стойност. Ето тук, ако погледнете пред Министерския съвет, разкопките вече излизат. Това са уникални неща, които излизат. Даже и метрото така го направихме, че 7 метра под разкопките минава кожухът на метрото, за да може да извадим цялата римска инфраструктура, тракийски разкопки. И бъдете сигурни, понеже тук е и кметът на София, тази метростанция с тези археологически разкопки ще бъде най-красивата, най-интересната метростанция в Европа. Тук искаме да помогнем още повече на кмета да го извади това на повърхността, сега, когато София се бори за европейска културна столица. Догодина април-май вече ще могат да дойдат и да видят какво сме направили. Вежди Рашидов също помага с всичко, което трябва да върви като съгласувани неща.<br /> <br /> Между другото, много съм радостен, погледнах днес, че ще подписвате и за &bdquo;Света София&rdquo;. И Лувъра, както го нарече Вежди Рашидов, нашият музей, който правим, така ще го финансираме през Норвежката програма, през усвоените пари от еврофондовете, че накрая максимум пет-шест милиона ще отидат от бюджета и то ако не ги договорим и тях допълнително. Така че, археология, музеи и тогава Трайков всичко това трябва да се обвърже с туризма, да изкарват и общините и дружествата пари. Затова се връщам на тази точка. Ще видите, че това ще са атракции, които всеки турист ще отиде да ги види.<br /> <br /> ОК, Слънчев бряг е за младите хора, но по другите перлички - имаме Поморие, Приморско, Созопол, Несебър, нагоре чак до Каварна, Шабла, тези също уникални неща, които имаме, скалните пещери, там ще сложим пари. И не случайно днес последната точка е летището в Балчик. Таргетът на туристите, които търсим &ndash; средно, високо платежните туристи, които всеки със семейството си, с децата си, ще отиде да им ги покаже тези работи.<br /> <br /> <strong>ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: </strong>Само да напомня, господин министър-председател, че още през есента на 2009 г., в началото на мандата ни, правителството прие по предложение на Министерството на културата и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма план за развитие на културно-историческия туризъм с 400 обекта и мерки, които трябва да се изпълнят по тях. Това, от което все още имаме нужда, е да видим повече ангажираност на общините, където се намират тези атракции, в развитието им. Иначе културно историческият туризъм е акцент на нашата туристическа политика. Това беше и основната тема на участието ни на най-голямото туристическо изложение в Берлин преди няколко месеца. А есента организираме за чуждестранни туристи тур по най-интересните тракийски обекти в България. Хубавото е, че те са по цялата страна.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>В края на август ще стане и джамията в Стара Загора, която я правим паметник на религиите, национален обект. Там, като влезеш в нея, в ъгъла е била тракийски храм, запазен е. След това върху него правят православна църква. След това, като идват турците, правят върху тези двата храма джамия. Но по стените иконописите на християните не са махнати. И в края на август ще стане готово, като влезеш можеш да видиш как пет-шест века, колко са?<br /> <strong>ВЕЖДИ РАШИДОВ:</strong> Това са стари периоди, това, че има тракийска гробница, православието е към 15-16 век.<br /> <strong>СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: </strong>Тракийският обект там е от края на първото хилядолетие преди Рождество Христово. А след това върху него се появява храмът, който по-късно е православен, след разделянето на църквите. Но, така или иначе, имаме история вече две хиляди години, и като сложим още 200-300 години, история повече от две хиляди години. Така че това е страхотен обект, ако са запазени.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Запазени са. Аз затова си позволявам да ви информирам за нещата, които правим с министрите, защото това трябва да се показва и да се говори. Два и половина милиона даваме там и това август месец ще е факт. <br /> <strong>ВЕЖДИ РАШИДОВ:</strong> След Вашето посещение, аз заминах до Бургас, видях това за баните. То даже датира не само от Сюлейман Великолепни, а още от римско време са ползвали. Там даже има създадени римски терми, които са в основите. Той е много странен и много интересен археологически обект.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Дадох пример за Сюлейман Велики, защото там той си е водил харема. Още от римско време са тези бани. Това е интересно за туристите. В Ерусалим съм ходил, знаете, водят ви и ви обясняват &ndash; този камък е сложен преди две хиляди години от еди кой си, а другият камък е сложен от друга религия, третия от&hellip; и ти минават 20 века пред очите как се е развивал светът. Там, върху римските терми, той си прави харема, навсякъде, където минава, историята е такава, след това събарят и унищожават всичко. Това място е единственото запазено извън Истанбул, защото толкова им е харесвало там, че не са му дали да ги събори. Всъщност, ние искаме да възстановим и да може туристите да отидат и ако искат да се изкъпят. Да възстановим самата история, да я усетиш.<br /> <br /> Но в Стара Загора този паметник на културата, особено магистралата като стане, трябва да се направи, за да може всеки, който пътува и иска да се отбие, да има възможност да го направи.<br /> <br /> <strong>ВЕЖДИ РАШИДОВ:</strong> Да допълня нещо важно. Тъй като министър Трайков каза нещо много важно - за първи път това правителство направи една национална стратегия за чудесата на България. Но на нас ни предстои, много скоро трябва да седнем сериозно и в рамките на един мандат ние трябва да направим една програма кои са приоритетите, които трябва да започнем, защото няма да можем всичките обекти да ги захванем. Разбира се, приоритетите трябва да бъдат тези, където има поток от туристи, тези, които ще връщат и носят пари на България. Тезата ми за културния туризъм е много по-голяма, и е ясно, че само нашето правителство за първи път започна да мисли какво значат двете думи.<br /> <br /> Вчера мисля, че ви обясних, че преди 20 години Йозал, президентът на Турция, направи една политика за културен туризъм, много интересен. Когато ви казвам, като отидете на един от хубавите курорти Айвалък, до него е Троя. Когато слезете към Чешме, където е скъпият туризъм, където ходят президентите от цял свят, до него е Бергамон. Когато слезете надолу към Кушадасъ &ndash; до него е Ефес. Когато слезете в Анталия &ndash; там е Аспендус. Всичко това се реставрира с австрийски и японски средства. Те добре разбират стратегията на туризма. <br /> <br /> Ние лежим върху злато, ние лежим върху три култури - и Византия е минала оттук, и Рим, и Тракия. Почти 20% е разкрито от онова, което имаме като ценности, онова, което имаме по музеите и с което се гордеем. Така че, аз смятам, че скоро трябва с МИЕТ и с господин Трайков да седнем и да направим стратегия на приоритетите и да започнем следващата година лека полека тези места, където има поток от хора и бавно ще навлизаме навътре. Но това трябва да бъде стратегия, не хаос.<br /> <br /> <strong>СЕРГЕЙ ИГНАТОВ:</strong> Подкрепям. Не случайно и в Националната стратегия за научни изследвания един от петте приоритета е културно историческо наследство. Защото ние тук така си го знаем &ndash; Тракия, Рим, Византия, България, Османска империя, обаче всъщност от шесто хилядолетие преди Христа, значи осем хиляди години, България е интересна. Тук имаме и келтска култура, имаме и готи, имаме и кой ли не. Имаме селищни могили.<br /> <br /> Ето това сега на Юнаците, което разкриха и го оповестиха, е изключително интересно и трябва да му се обърне внимание. Там е хубаво да се вложат пари, когато имаме. И вместо хората да ходят в несигурен район, какъвто е Месопотамия, Ирак да речем, те могат да видят селищни могили в цялото им развитие тук на територията на България. Юнаците е до Пазарджик. Датират го от шесто хилядолетие преди Христа, град с цитадела.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Игнатов, обади се на Дянков като си идва от Бургас да мине да го види, да видим колко пари ще трябват.<br /> <strong>СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: </strong>Аз го знам, защото съм копал на могилата. Там навремето международен екип копаеше.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Вижте го.<br /> Важно е това, което Трайков каза. Общините стават мигновено много действащи в момента, в който кажем, че ние ще им дадем пари да го направят и им го даваме. Както виждаш и за Бургас, за Созопол, за къде ли не&hellip; Поморие. Така че го вижте. Даже виж и кмета на Пазарджик.<br /> <strong>СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: </strong>Това е един от най-древните градове в света, изваден, добре почистен, стени, цитадела, виждаме къде са живели хората. Така че, както Вежди Рашидов каза за Турция, ами икономическата мощ на Египет до революцията се базираше на културния туризъм. Те вложиха средства в това и след това целия свят ходи там на поклонение. България може да бъде същото. И тук имаме палитра от много култури, които са интересни. <br /> <strong>ВЕЖДИ РАШИДОВ:</strong> Понеже казахте Созопол, знаете, че Свети Кирик е вече към Министерство на културата и скоро предстои едно отиване до там. Ние сме вече много напред с един проект за цялостното изграждане на остров Свети Кирик в Созопол като национален паметник на българската археология, като вече имаме по оперативната програма 4 милиона за музей, който ще изградим на самия остров.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Младенов, ние докато бяхме там, групи от по 15-20 туристи, но то няма нито билетчета, хората си копаят и вадят какво ли не и отдолу излиза целия град с всичките му църкви. А там е било боклучарник. И това е хубавото поне на боклучарника, че никой не е ровил отдолу. И камъните от събарянето си стоят.<br /> <strong>ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: </strong>Лошото, господин премиер, е, че и християните, и мюсюлманите, и двете религии обичат да събарят това, което намират и да построят нещо отгоре. Примерно, в Индия, където са будисти и джайнисти, като дойдат и си построят храма до това, което намерят. Обаче до него. И сега са в редички и може да ги видите. Така че при нас, за съжаление, надолу трябва да се копае.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Този, който го е съборил, Игнатов да ми подскажеш от историята кой го е съборил, го е мързяло камъните да ги разхвърля, та камъните са си там и можем сега да ги подредим като в детска игра и да стане абсолютно автентична къща. Не да правим изкуствени камъни като на много места, където съм виждал и да казват - ето така горе-долу е изглеждало. Камъните са си там и може да го сглобим. Така че, ще стане чудесно. <br /> <strong>ВЕЖДИ РАШИДОВ: </strong>Една голяма част от тези камъни от разкопките са в основите на старите къщи на Созопол. Това се е случвало и в Египет. Колегата знае, в Луксор доста огради и доста къщи са строени от камъните в Луксор де факто. Така че, в социализма самите ние сме били доста добри беладжии, ползвали сме материала.<br /> А онова, което се опитаха да направят, се опитаха да направят от този археологически остров казина, хотели. На Сергей Станишев брат му беше архитект, имаше проекти. Колегата Доган почти беше приготвил острова за приватизиране. Но сега ще го направим национален паметник този остров.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Там четири милиона ще ви ги гарантираме, започвайте.<br /> <strong>ВЕЖДИ РАШИДОВ: </strong>Имаме ги по европейските програми чрез МРРБ. Само трябва да ги обявим, когато отидем да посетим острова. Можем да стартираме още есента.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> В неделя ще ходя до Сливен, и може с Плевнелиев и Трайков да отидем до Несебър, Рашидов и ти. Защото там трябва сега да изгребем улиците и наново да наредим паваж.<br /> Приемаме точка 35.<br /> <br /> <u>Точка 36</u><br /> Проект на Постановление за приемане на Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.<br /> <strong>ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: </strong>С методиката се цели да се изчисли размерът на несправедливата финансова тежест от извършване на универсална пощенска услуга и да се определи размерът на компенсацията, дължима на пощенския оператор със задължения за извършване на тази услуга. Тя е изготвена въз основа на влезлите в сила изменения на Закона за пощенските услуги, с които се въвеждат изискванията на Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешен пазар на пощенски услуги в общността.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Приема се точка 36.<br /> Фандъкова, искам специално да те поздравя за Южния парк. Уникално си го направила. Градът стана по-красив. И на Университета градинката, на паметника на опълченците с тези саксии на стълбовете, на Аерогарата също - голяма красота.<br /> <br /> <u>Точка 37</u><br /> Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение за определяне на условията за предоставяне и обслужване на заем, предназначен за финансово осигуряване изпълнението на мерките за оздравяване на &bdquo;Холдинг български държавни железници&rdquo; ЕАД, одобрени с решение С (2010) 9423 на Европейската комисия от 15 декември 2010 г.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внасят заместник министър-председателят и министър на финансите и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.<br /> Приема се точка 37.<br /> <br /> <u>Точка 38</u><br /> Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 12 юли 2011 г. в Брюксел <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.<br /> Приема се 38.<br /> И между другото, където Станишев ходи да бере китки за завода за отпадъци, сега му пратете апликационната форма, че повече няма къде да бере китки. Там ще е заводът и депото. Успяха да направят цирка и там, но за съжаление повече няма да могат да го правят. Това са деструктивни хора, те гледат колкото се може повече да разрушават.<br /> <br /> Вчера с Вежди Рашидов правихме едно съвещание на тема по културния туризъм какво възстановяваме. Те няма какво да кажат, за четири години да ни го посочат &ndash; ето това сме направили. Ако направят една социология на улицата, да ги питат какво направиха &ndash; аз мога да изброя поне 30-40 детски градини, Южна дъга, спортни зали, магистрали, каквото искаш. Те не могат да ни посочат нищо. А отчитаха три милиарда излишък. Вие представяте ли си Дянков да ми каже, че имаме три милиарда излишък? Ние ще асфалтираме и лунната пътека на морето. Аз само питам кметовете: къде са тези три милиарда някой да ми каже? Видяхте ли ги? Какво тук направиха? Три лева да са и ще се видят къде ги оставяш. Три милиарда къде са ги изхарчили - не знам. Царят направи поне чешмички. Поне има чешмички да отидеш да пиеш вода.<br /> <br /> <u>Точка 39</u><br /> Доклад относно одобряване позицията на Република България по дело С-153/11 на Съда на Европейския съюз, образуван по преюдициално запитване на Административния съд &ndash; Варна, VІ състав, по висящо пред него административно дело №1640/2010 г. с жалбоподател &bdquo;Клуб&rdquo; ООД &ndash; Варна, и ответник по жалбата директорът на Дирекция &bdquo;Обжалване и управление на изпълнението&rdquo; &ndash; Варна, при Централното управление на Националната агенция за приходите<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.<br /> Приема се точка 39.<br /> <br /> <u>Точка 40</u><br /> Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерство на здравеопазването за нуждите на Център &bdquo;Фонд за лечение на деца&rdquo;<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на здравеопазването.<br /> Приема се точка 40.<br /> <br /> <u>Точка 41</u><br /> Проект на Решение за приемане на Годишна програма за създаване, съхраняване, обновяване и финансиране на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, създавани и поддържани от Държавна агенция &bdquo;Държавен резерв и военновременни запаси&rdquo; през 2011 г. <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.<br /> Приема се точка 41.<br /> <br /> <u>Точка 42</u><br /> Проект на Решение за предложение до Народното събрание за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Заемно споразумение за първи програмен заем за развитие на политиките в железопътния сектор между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася заместник министър-председателят и министър на финансите и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.<br /> Приема се точка 42.<br /> <br /> <u>Точка 43</u><br /> Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне на имот &ndash; публична държавна собственост, за управление на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за нуждите на Главна дирекция &bdquo;Гражданска въздухоплавателна администрация&rdquo;<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внасят министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на отбраната.<br /> <strong>ИВАЙЛО МОСКОВСКИ:</strong> Уважаеми господин премиер, колеги, става въпрос за летище Балчик. Докладът е изготвен, има проекторешение. Има един казус, който остава да бъде решен. Ние сме записали в т. 9 на проекторешението Министерството на финансите респективно да осигури средствата за капиталови разходи и издръжка, включително за летищна администрация, на имотите по т. 1 от бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.<br /> <br /> Казусът е следният: в момента, в който това летище се прехвърли за стопанисване от нас, има текущи разходи, които в нашия бюджет не са предвидени. Този въпрос трябва да бъде решен, иначе ще бъда обвинен в безстопанственост.<br /> <strong>ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ:</strong> Имам два принципни коментара. Първо, предлагам, и мисля, че това е разумно и ще се обединим около него, държавата няма политика да инвестира директно в граждански летища. Обикновено това се е случвало през концесии. Предлагам тук подходът да бъде същият. Ако идеята е това летище да бъде разширено за целите на гражданската авиация и да придобие техническата способност да приема граждански полети, това нещо да бъде реализирано чрез отдаването на летището на концесията. Смятам, че ще бъде проявен инвестиционен интерес.<br /> <br /> От друга страна, до края на годината, докато приключи евентуално една концесионна процедура за отдаване на концесия на този обект, предлагам т. 9 от проекторешението да не е в този вид, а да придобие вида, че министърът на финансите по предложение на министъра на отбраната и на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, най-общо казано предлагам това, което досега е финансирало Министерство на отбраната да продължи да си го финансира до края на годината, през това време Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да мине през една процедура на концесиониране на летището, така че в кратки срокове в следващата година да може това летище да се инвестира от търговския оператор. <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> За да няма повече коментари по тази тема: летище Балчик умишлено години наред не е пускано, за да може да има монопол на летище Варна и всички туристи за Северна България да минават през летище Варна. Първо, нямаме нито резервно гражданско летище, а когато има монопол в никакъв случай това не е хубаво. Това първо.<br /> <br /> Местните оператори, собственици, хотелиери и бизнес с всички съм се срещал, даже бяхме и с министър Московски единия път, всички казват &ndash; никой нямаше кураж да го направи това, затова не е и правено. Така че считайте, че това е политическо решение, първо.<br /> <br /> Второ, то е абсолютно гарантирано, че касае подобряване на бизнес услугата за туристическия сезон.<br /> Трето, съм сигурен, че ще има инвестиционен интерес от големите оператори, защото знаете, че дори и към момента има монопол към возенето на морето. Услугата не е добра. И не създадем ли конкурентност, тя няма да бъде никога добра. Затова не искам да ми се шикалкави. Първо, то и така е буренясало, и така не се поддържа по никакъв начин. Аз нарочно веднъж кацнах на него, щеше да се разпадне самолетът. Сиреч, военните да не говорят приказки от типа, че това им е резервното, най-важното и какво ли не летище. Защото те по Конституция имат право, ако им трябва, да кацнат на което летище искат, както кацат на София. Така че не им е проблем на военните летището. Затова, Горанов, прехвърляте или част от парите, за да функционира летището, но незабавно се пуска дали концесия, дали като дойде Дянков говорете, го правим и го даваме тогава на концесия. Московски е вече пряко отговорен с днешното решение, ако искаш направи предприятие, каквото искате, имате експерти. Аз искам там да бъде гражданско летище, да се ползва от големи оператори, които да докарват туристи в Северна България. По-ясно как да го кажа.<br /> <br /> <strong>ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ:</strong> Може би тази политическа воля за концесиониране на обекта да намери място в този проект на решение, който днес обсъждаме и в него да намери място точка, че министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да стартира процедура за отдаване на концесия.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да предложи вариант, който е най-бърз, най-удобен и гарантира туризма. Това искам от министъра на транспорта.<br /> <strong>ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ:</strong> Значи на вносител и окончателната редакция да предложи за концесиониране най-бързо. <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Там искам да има гражданско летище. И хората да могат да избират къде да кацат. Да се намери сериозен оператор, който да гарантира всичко това. Това веднага ще активизира и собствениците на другите летища да си ги превърнат от селски кокошарници, каквито са в момента, в нормални летища.<br /> <strong>ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: </strong>Ние проведохме няколко разговора с колегата Горанов. По предварителни данни от експерти от ГВА необходимата инвестиция, за да бъде доведено до ниво гражданско летище, на което ще могат да кацат същия тип самолети, каквито кацат и на Варна, ще бъде около 30 милиона. С господин Горанов разговаряхме, това ще е доста тежък ангажимент към бюджета.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Колеги, когато навремето спорехме в Общинския съвет в София и си купихме земята, сега 20 милиона ни възстанови Европейският съюз. Така че, това може да струва и 50 милиона, в момента, в който след това се даде на концесия или се даде да се оперира от някой, тези пари ще се върнат. Искате да ми кажете, че ние нямаме резерв от 30 милиона да ги вкараме да си направим летище и след това да си ги вземем от този, който ще дойде да ги управлява, това ли искате да ми кажете? Ще се замисля по някои други теми! Повече не искам коментар. Искам го напролет, май месец това летище да функционира за новия туристически сезон. И военните да могат също така да си кацат.<br /> <strong>АНЮ АНГЕЛОВ: </strong>Ние имаме там два обекта.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Като двата им обекта си остават. Ние за това сме се разбрали.<br /> <strong>АНЮ АНГЕЛОВ: </strong>Само не разбрах предложението на Горанов относно това до края на годината ние да го обслужваме или ще го сдаваме това летище на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> От теб се иска да го сдадеш.<br /> Приемаме точка 43.<br /> Закривам заседанието.<br />