Няма решение за закриване на БОРКОР. Това каза директорът на Правителствения център за противодействие на корупцията БОРКОР Бойко Великов. „Обсъждат се различни варианти и възможности за преформатирането й, предвид необходимостта от координиращо звено, както е заложено в екшън плана с промяна на функциите и правомощията”, уточни той пред БНР.
&bdquo;Необходимо е тази структура на първо място да координира противодействието на корупцията, защото не са малко институциите в държавната администрация, които пряко имат отговорност за противодействие на корупцията, но заедно с това,според мен, са необходими запазването както на аналитичните, така и на контролните функции, които има едно такова звено. Ако трябва да отбележа и въпроса с изпълнението на тези функции в рамките и на Центъра за противодействието на корупцията, то там са достатъчно ясно изразени според мен резултатите и биха могли да бъдат оценени. Това обаче може да стане, ако имат достатъчна публичност и в обществото, защото бяха направени някои оценки за тези резултати, които аз не бих могъл да приема&rdquo;, добави той.<br /> <br /> По отношение на аналитичните функции в последните месеци бяха разработени няколко много сериозни проекта. &bdquo;Единият е проектът за концесиите, в който правим цялостен анализ не само на законодателството, но и на подзаконовата нормативна уредба, както и на конкретните действия, които се предприемат от изпълнителната власт. Направихме допълнителен доклад за находищата в Челопеч. <br /> Докладът и проектът за концесиите са внесени в Министерски съвет&rdquo;, допълни шефът на БОРКОР. <br /> <br /> Великов съобщи, че предстои да бъдат представени проекти и за лекарствената политика, за фотоволтаиците и други.<br /> <br /> По думите му досега през центъра са минали 41 законопроекта и са направени 56 предложения, а около 60% от тях са приети от МС.<br /> <br />