Служители от специализираната администрация на прокуратурата са поискали от Върховния административен съд (ВАС) да отмени решение на Висшия съдебен съвет (ВСС) от 3 юли, с което е утвърдена нова структура в 62 прокуратури в страната. Решението на ВСС е взето по предложение на главния прокурор Сотир Цацаров, пише в жалбите.
Според служителите ВСС в пълно нарушение на правилата е пуснал реформата, без да са изготвени задължителните по закон длъжностни характеристики. Това пък станало повод за безпрецедентен натиск над съдебните служители да приемат нови и по-ниско платени длъжности. По тази причина в жалбата се иска съдът да спре изпълнението на оспореното решение. От решението на ВАС зависи съдбата на над 400 съдебни служители в цялата страна, смятат наши източници.<br /> <br /> Разковничето на проблема е в Правилника за администрацията на прокуратурата, който въведе промени в административните звена на касационната и на апелативните прокуратури и окръжните, районните прокуратури и следствените отдели към тях. От досегашната структурата на специализираната администрация отпадат длъжностите главен специалист, старши специалист, младши специалист, завеждащ служба, както и други.<br /> <br /> В специализираните структури остават само съдебни деловодители, но служителите са категорични - вършат същото като преди, само че срещу по-ниски заплати. По този повод вече има заведени трудови дела, информира &quot;Преса&quot;.<br /> <br /> &quot;Липсата на длъжностни характеристики ни поставя в позиция на несигурност и неизвестност&quot;, разказаха съдебни администратори. &quot;Преди завеждах административна служба, в момента върша същата работа, но като съдебен деловодител с много по-ниско възнаграждение&quot;, илюстрира проблема една от потърпевшите.<br /> <br /> Страхът да не останат без работа принуждавал много от тях да дават съгласие въпреки неизпълненото задължение на ръководството на прокуратурата в едномесечен срок от влизане в сила на правилника да изработи характеристиките. Държавата е давала пари за обучението ни, имаме допуск за работа с класифицирана информация, а сега без никакви обяснения ни превръщат в обикновени съдебни деловодители, като цялата реформа се свежда до това да вършим същото, но със значително по-ниски възнаграждения, възмущават се хората. В голямата си част става дума за специализирани кадри с дългогодишен стаж, които обработват делата и зареждат с информация единната информационна система за противодействие на престъпността.<br /> <br /> Наскоро Асоциацията на служителите в прокуратурата и следствените органи алармирала главния прокурор Сотир Цацаров за грубите нарушения на трудовото законодателство, съобщи председателката й Владимира Костадинова. Абсурдно е спрямо служители на съдебната власт в държава -&nbsp;членка на ЕС, да се прилагат методи на заплахи, писали те. Но след като не получили подкрепа, решили да се обърнат към съда. /БЛИЦ<br /> <br />