Междуведомствените екипи, които трябва да направят пълна оценка на документацията и да проверят фактическото състояние на предложените за събаряне 160 частни къщи в Перник, започват работа.
Основната им задача е да изяснят статуса на най-тежко пострадалите от земетресението на 22 май т. г. домове, за да се конкретизират начините за подпомагане.<br /> <br /> Експертите ще правят проверки на място на определените за събаряне сгради, ще проведат индивидуални срещи със собствениците им, ще прегледат представената документация, вкл. нейната законосъобразност, и ще направят препоръки за отстраняване на пропуски и неточности в представените документи.<br /> <br /> Разработена е анкетна форма, в която ще бъде вписана цялата информация, касаеща законността и собствеността на постройките. Предвижда се работата на междуведомствените екипи да приключи до средата на август.<br /> <br />