Бясна лисица е убита в частен двор в дупнишкото село Крайни дол, съобщиха от Ветеринарно-медицинската служба в Кюстендил. Селото е в паника.
Животното е влизало няколко пъти в кокошарника в местна къща.  Изследването за бяс в лицензирана лаборатория в София е дало положителен резултат. Ваксинирани са всички домашни животни в селото, между които 80 овце, 25 кози, няколко магарета и коне. Предстои ваксинация на домашните кучета. Според наложената карантина, в селото се забранява клането на домашни животни 30 дни след ваксинирането, както и придвижването на добитък от и към селото. Всички домашни кучета трябва да се регистрират.
На противобясно лечение ще бъдат подложени двама ветеринари и двама жители на селото, които са имали контакт с лисицата. Този период от годината е известен като брачния период за лисиците. /БЛИЦ