Допълнителни средства ще трябва да бъдат отпуснати, ако бъде решено общините, които нямат свои депа за отпадъци, да депонират сметта в близки общини. Това заяви министърът на околната среда Джевдет Чакъров, като уточни, че става въпрос за сума между 6 и 7 млн. лева годишно, но това нямало да се отрази сериозно на събираната от общините от жителите такса смет.
Чакъров предупреди, че не достигат и парите по оперативна програма „Околна среда” за цялостното изграждане на регионални депа за отпадъци. Това е причината на този етап да бъдат изграждани само от една до три клетки на депо. Задължително е обаче да бъдат построени системи за сепариране и компустиране на отпадъци, обясни екоминистърът.
23 регионални депа предстои да бъдат изградени на територията на цялата страна. Сред тях са тези в Панагюрище и София./БЛИЦ