Всички участници в изборите трябва да имат равен достъп до обществените медии за отразяването на тяхната предизборна кампания. Това заяви Мая Манолова, заместник-председател на Народното събрание и председател на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс, която днес обсъжда правилата за медийното отразяване на предизборната кампания и осигуряване на равнопоставеност на участниците.
&nbsp;Според Манолова - дискусиите трябва да се осъществяват по предварително заявени теми. Трябва да се осигури равнопоставена тарифа за участниците в изборите, за да може обществото да бъде информирано за участващите партии и коалиции. Частните медии трябва да изготвят правила и достъпна тарифа за участниците в изборите. <br /> <br /> &quot;Хората искат безплатно отразяване на предизборната кампания на всички партии във всички медии - и в държавните, и в частните. И ние трябва да се съобразим с искането им&quot;, каза председателят на комисията Мая Манолова. От БНТ е съгласиха да преотстъпят пространството си без пари по време на предизборна кампания на политическите сили. Частните медии обаче се възпротивха, че не могат да си позволят &quot;такъв лукс&quot;.<br /> <br /> Предложенията по казуса са &ndash; осигуряване за възможност за безплатно отразяване в обществени медии. Има предложение, държавата да закупува медийни пакети за отразяване на предизборните кампании. <br /> <br /> По темата за агитационни материали &ndash; повечето от организациите на гражданите очакват в новия изборен кодекс да има дефниниция за изборна реклама и дефиниция за изборна агитация. <br /> <br /> Другият въпрос е за социологическите проучвания &ndash; да бъдат ли те огласяване преди изборния ден и в самия изборен ден. Чуха се мнения да отпадне денят за размисъл и да се забрани оповестяването на разултатите от социологическите проучвания по време на цялата предизборна кампания или поне 7 дни преди вота, това поискаха представители на печатни и електронни медии.<br /> <br /> Обществените и частни медии трябва да изготвят нови правила и регламент за отразяване, който да задоволи гражданите и партиите, посочи Мая Манолова. &quot;До края на този месец приключваме с публичното обсъждане. През август с експертите на комисията ще започнем да пишем изборния кодекс. Имаме тримесечен срок да го изработим, който е много къс. Аз разглеждам ситуацията като шанс. Под натиск да се направят повече промени&quot;, каза Мая Манолова. <br />