Четири оферти са подадени за поемане на общинския дълг от 10 милиона лева за инвестиционен проект на община Добрич. Офертите бяха отворени от петчленна комисия. Предстои тя да разгледа допустимостта на документи и да определи банките, които могат да продължат своето участие в процедурата.
Единият кандидат е &ldquo;Гражданско дружество банково обединение за Добрич&rdquo; между &ldquo;СИБАНК&rdquo;АД и &ldquo;Българска банка за развитие&rsquo;&rdquo; АД с регистрация в град София. Другите желаещи да отпуснат заем от 10 милиона лева на общината в Добрич са Търговска банка &ldquo;Инвестбанк&rdquo;АД, ОББ&ndash;АД и Общинска банка &ndash; АД. <br /> <br /> Най&ndash;късно до 22 март трябва да бъде избрана финансова институция, която ще финансира инвестиционния проект на община Добрич. С 10-те милиона лева ще бъдат извършени ремонти за възстановяване и изграждане на нова инфраструктура, за изграждане на пешеходни връзки и подходи с прилежащи паркоместа, за преасфалтиране на улици и за изграждане на спортни обекти и спортно игрище с изкуствена настилка.<br /> <br /> <b>Станислава Георгиева, БЛИЦ</b><br /> <br />