„При следващото отчитане на електромерите отчетниците да бъдат придружавани от представители на местното население”, предложиха от компанията по време на среща между ЧЕЗ и община Вълчедръм, съобщиха от компанията.
Днес в сградата на общинската администрация се състоя дискусия, в която взеха участие кметът на с. Долни Цибър Камен Димитров, кметът на община Вълчедръм Иван Барзин, кметове и представители на населените места от района. От страна на ЧЕЗ в дискусията участваха Мария Илиева, инж., енергетик Дирекция ”Мерене и управление на данните”, Теодора Накова, представител „Дирекция обслужване на клиенти”, Емилиян Маринов, експерт „Търговия, дългове малки клиенти” и Ясен Гуев, Мениджър ПР и Комуникации.
По време на дискусията бяха обсъдени въпроси от общ интерес, в това число и проблемът със стойността на равните месечни вноски на жителите на с. Долни Цибър и периодът на отчитане на електромерите.  Мария Илиева съобщи, че електромерните табла в селото са изнесени изцяло на стълбове на нормална височина и се отчитат с терминални устройства като по този начин човешките грешки са сведени до минимум. „Направената от компанията проверка по случая сочи, че последното отчитане на електроемерите е било на 06.01.09 г. в пълно съответствие със системата на тримесечното отчитане”, каза Ясен Гуев. Проверка на компанията показва, че средната месечна вноска в с. Долни Цибър е 46, 50 лв. „В Центъра за обслужване на клиенти на ЧЕЗ не са постъпвали оплаквания относно отчитането на електромерите в района.”, допълни Теодора Накова.
Представителите на ЧЕЗ отговориха на всички въпроси във връзка с тримесечното отчитане на електромерите като разясниха и новопредлаганите от компанията възможности за деклариране на равни месечни вноски. Компанията насърчи своите клиенти да декларират желаните от тях равни месечни вноски. Така те ще могат да планират по-добре семейните си бюджети. По време на срещата бяха подробно обяснени и начините и условията за разсрочено плащане.
Представителите на ЧЕЗ се договориха с участниците в срещата да изпратят представители на компанията, които да съдействат за попълване на декларации за равни месечни вноски. Поет бе ангажимент и да се проверят часовниците на електромерите в село Септемврийци. /БЛИЦ