ЧЕЗ предлага мерки за повишаване на доверието на клиентите към месечните плащания. От девети януари с изравнителните фактури се прилагат декларации, при които се декларират равни месечни вноски, като се дава възможност на клиента сам да прецени как и на колко време да плаща. Компанията дава възможност на желаещите да декларират и нула лева месечна вноска.
 Възможността за деклариране на равни месечни вноски позволява да не се плащат всеки месец сумите, а само изравнителна вноска веднъж на три месеца. Клиентите могат да планират месечната вноска съобразно потреблението си. Могат да декларират избрана от тях месечна вноска, да избират начина и мястото на плащане, както и начина на комуникация с компанията, това заяви регионалният мениджер на ЧЕЗ Любош Павловс. При въвеждането на всяка нова услуга съществува риск от недоверие и неразбиране от страна на клиентите, каза той. Данните показват, че не е вярно впечатлението, че клиентите кредитират компанията. За периода от началото на май 2008 равните месечни вноски са по-ниски от реалната консумация на електроенергия в 80% от случаите. Останалите имат възможност да намалят равните си месечни плащания, това на практика означава че ЧЕЗ кредитира огромна част от клиентите си.
От началото на май 2008 до сега близо 130 хиляди клиенти са декларирали промени в равните си месечни вноски. Броят на писмените жалби от май досега са 277, като 13 от тях са основателни. ЧЕЗ е направило анализ на разходите, свързани с връщането към едномесечно отчитане на електроенергията. Изчисленията показват, че първоначалният разход е 3.7 млн. лева и допълнително ще се плащат 10.8 млн. лева годишно. Еднократният разход е свързан с наемането на допълнително персонал и за купуването на специализиран софтуеър към едномесечно отчитане. По-добре тези 14.5 млн. лева за първата година и близо 11 млн. лева за следваща година, които ще струва връщането към едномесечно отчитане, да се инвестират в мрежата, а не да се харчат за хартия и заплати. С парите, които още бъдат похарчени само през първата година бихме могли да заменим 300 хиляди електромера с нови и да изградим три подстанции, заяви още Любош Павлос. Десислава Вангелова, БЛИЦ