Уважаема г-жо Василева, Прочетохме Вашата статия, озаглавена „Кърваво писмо до ЧЕЗ", публикувана на уебсайта на Информационна агенция Блиц. Бяхме изненадани и огорчени от езика, използван от един журналист за заглавие на публикация в четена електронна медия.
&bdquo;ЧЕЗ България&quot; винаги съдейства и предоставя с удоволствие всякакъв вид информация на медиите, които пишат и отразяват събитията, свързани с компанията.<br /> <br /> Бихме искали да Ви информираме, че когато има разлика в показанията на електромера между направен отчет и реалните показания на електромера, потребителите имат право да декларират действителните показания на електромера в нашите Центрове за обслужване на клиенти и там ще му се направи корекция веднага. Според чл. 26, ал. 2 от Общите условия на &bdquo;ЧЕЗ Разпределение&quot;, в случай че достъпът за отчитане на средствата за търговско измерване не бъде осигурен, пренесеното количество електрическа енергия се изчислява на база на средноаритметичната величина на използвани количества енергия по съответните тарифни зони през предходния отчетен период и същия съответен отчетен период от преходната година. Електроразпределителното предприятие уведомява крайния снабдител за определените количества с оглед изчисляване на сумите, които потребителят дължи.<br /> <br /> &bdquo;ЧЕЗ България&quot; държи да предлага на своите клиенти качествена и коректна услуга. За целта дружеството им предоставя възможност при желание сами да подадат данните от електромера си във всеки Център за обслужване на клиенти, по електронна поща [email protected],bg, no факс 064/893201 или на адрес: гр. Плевен, ул. &bdquo;Панега&quot; 2, за &bdquo;ЧЕЗ България&quot; ЕАД, Дирекция &bdquo;Обслужване на клиенти&quot;.<br /> <br /> Благодарим Ви!<br /> <br /> <b>Г-н Радослав Димитров, Директор Обслужване на клиенти &bdquo;ЧЕЗ България&quot;<br /> </b><br /> <b>Бел. на автора:<br /> </b><br /> <i>Уважаеми господине, уверявам Ви - езикът ми е напълно адекватен на начина, по който Вашата компания се отнася с клиентите си.<br /> <br /> Много моля, престанете да се позовавате на &bdquo;неосигурен достъп&rdquo; до електромерите. Обясних и в предишния текст &ndash; те са на улицата! Така че въпросът не е до достъпа, а до това че ЧЕЗ не си върши работата акуратно.<br /> <br /> И трето &ndash; наистина ли не разбирате, че поставяте клиентите си в неравностойно положение &ndash; компанията им надписва сметките, а те трябва да идват да ви се молят да си поправите грешката &ndash; да не употрелбявам по-силни думи, че да не подразния деликатния ЧЕЗ-ки слух. <br /> </i><br /> <b><i>До читателите:</i></b> <i>Оказва се, че и държавата е виновна точно на 33% за безобразията на монополистите. Тя все още притежава тези проценти от електроразпределителните дружества. Има свои представители в борда на директорите и би трябвало да контролира и предотвратява своеволията на партньора си &ndash; частник. Така че, в интерес на справедливостта, трябва да поканим и министерството на икономиката да ни целуне по...<br /> </i><br /> <b><i>Данка Василева, БЛИЦ</i></b>&nbsp;<br /> <br /> <a href="https://www.blitz.bg/news/article/71264">Виж кървавото писмо</a><br /> <br /> <br />